Her er sakene de skal diskutere:

 • Privat forslag fra repr Tina Åsgård (SV) vedrørende skolegudstjenester
 • Åpne barnehager — status og retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd
 • Høringsuttalelse-Reservasjonsordning for fastleger
 • Høringsuttalelse - Forslag til endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson
 • Høringsuttalelse til forslag om endringer i alkoholloven, åpningsdager for salg av alkohol
 • Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017
 • Årsrapport 2013 - Kontroll av salgs- og skjenkesteder
 • AS Vinmonopolet - Søknad om utvidelse av antall utsalgssteder i Bergen kommune, samt søknad om godkjenning av ny vinmonopolbutikk i Horisont senter, Myrdalsvegen 2. Delegasjon av fullmakt
 • Samhandlingsreformen - erfaringer og oppsummering 2013
 • Organisering av vaktmestertjenesten i Bergen kommune etter etablering av nye Etat for bygg og eiendom
 • Privat forslag fra Morten Myksvoll (FrP) vedr innføring av utfordringsrett i Bergen kommune
 • Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 4. Løypemelding.
 • Tilstandskartlegging helsebygg. Handlingsplan 1. Løypemelding.
 • Bergenhus, gnr. 168, bnr. 1121, 1125, 1126, 1127 og 1128, Breiviksveien/Ellerhusens vei, Ytre Sandviken. Forslag til reguleringsendring. Ny 2.gangs behandling
 • Bergenhus, gnr. 164, bnr. 983 m.fl., Sentralbadet, Arealplan-ID 62240000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling
 • Fana, gnr. 97, bnr. 1 Hordnesskogen. Offentlig planID 62390000. Oppfølging av merknad fra bystyrets behandling av sak 220-13
 • Fana gnr. 8 bnr. 10, Sanddalsveien, PlanID 60660000. Forslag til detaljregulering. 2. gangsbehandling
 • Fana, Gnr. 42, Bnr. 85, Nesttunbrekka boligområde. Plannummer 63060000 Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling
 • Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan ID62090000. Forslag til deltajregulering 2. gangs behandling
 • Laksevåg, Gnr. 140, Bnr. 111, Leirvikåsen, Reguleringsendring. Plannummer 61840000. Forslag til vesentlig reguleringsendring, 2.gangs behandling
 • Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling
 • Årstad, gnr. 162, bnr. 913 m.fl., Haukeland sykehus, pasienthotell. PlanID 62110000, reguleringsplan til andre gangs behandling
 • Åsane, gnr. 186, bnr. 517 m.fl., Nesbakken 10 og 12, planID 61320000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling
 • Søknad om fritak for eiendomsskatt Gnr 209 Bnr 499 – Tertnes Idrettslag Allianse - Tertnesveien 24, 5113 Tertnes
 • Søknad om fritak for eiendomsskatt Gnr. 143 bnr. 598, Krabbedalen 66 - Odd Fellowhuset Bergen
 • Søknad om fritak for eiendomsskatt gnr. 109 bnr. 284 – Flesland og Sletten Grannelag – Fleslandsvegen 240
 • Søknad om fritak for eiendomsskatt Gnr 106 Bnr 18 og 385 – Bergens Seilforening
 • Register over folkevalgtes økonomiske interesser i valgperioden 2011 - 2015. Status pr 31. januar 2014
 • Ungdommens bystyre og bystyrekomiteene - reglementsendring
 • Møteplan for bystyret 2015