MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.no

Beløpet skremmer politikerne.— Jeg ble ganske matt da byråd Tom Knudsen leste opp brevet fra Tomteselskapet, sier bydelsleder i Ytrebygda, Trygve Birkeland (KrF).Hele bydelsstyret har støttet kravet fra Espeland grendalag og Blomsterdalen bokollektiv om å holde et lite grøntområde på Espeland fri for næringsbygg. Et av byens ytterst få tilbud til rusavhengige går tapt dersom planen gjennomføres. - Feilinformert Men en pris på 25 millioner kroner for å kjøpe området fra Tomteselskapet er drøyt for pengelense politikere.- Jeg kan ikke forstå at beløpet kan være riktig, sier Birkeland. Grendalagsleder Trygve Torsteinsen mener Tomteselskapet har feilinformert Byrådet. Torsteinsens tall viser at kommunen kan tjene penger på å bevare området. "Bare vinnere" - Med vårt forslag er det bare vinnere. Kommunen vil tjene på det. Det vil også Tomteselskapet, beboerne og kollektivet, sier grendalagslederen. Tomteselskapet hevder 72 dekar må ut av reguleringsplanen, men Espeland grendalag ber bare om å bevare 14. Da blir prislappen en ganske annen, sier Torsteinsen.Ved å legge om og korte ned på en vei sparer kommunen penger, samtidig som det gjør det lett å bevare de 14 målene. Torsteinsen våger ikke påstå at Tomteselskapet bevisst har forsøkt å lure politikerne.- Men opplysningene som er gitt er i alle fall ikke riktige, sier Torsteinsen.Kamp på overtid Reguleringsplanen for Espehaugen Næringspark ble vedtatt av Bystyret i 1993. Et 475 dekar stort område skulle bli nye Kokstad med moderne kontorbygg.I den andre enden av området bor medlemmene av Espeland grendalag og Blomsterdalen bo- og arbeidskollektiv.- Vi frykter at Tomteselskapet snart legger resten av området under asfalt. Hvis vi bevarer et lite grøntområde vil det fungere som en buffer mot næringsparken, og ungene her ute kan omsider få lekeplassen de er blitt lovet, sier grendalagsleder Trygve Torsteinsen.De mer enn 100 ungene på Espeland har et busskur som eneste offentlige lekeplass.

Les også: Byrådet positiv

MANGLER LEKEPLASS: Ungene på Espeland kan miste grøntområde og mulighet for lekeplass. Moderne industri og kontorbygg prioriteres. (Foto: Eirik Brekke)