LAILA BORGE

17-åringen går på rørfag på Åsane Videregående Skole. I sommer skal hun etter planen begynne den toårige læretiden i bedrift. Hun har sendt søknader til syv bedrifter. Én har svart at de ikke tar henne inn, de andre har hun ikke hørt noe fra. Flere av disse bedriftene har tatt inn gutter som ikke har bedre karakterer enn Lene.

— Jeg føler meg uønsket når jeg ikke får tilbakemelding. På forhånd har jeg hørt at kvinner er ønsket i yrket, derfor hadde jeg ikke trodd at det skulle bli så vanskelig å få læreplass, sier hun. Nå føler hun at det bare er hun og gutter med mye fravær som står uten læreplass.

- Kan gjøre like god jobb

Lenes klassestyrer, Kurth Ove Mikalsen, er blitt kontaktet av bedrifter som er på jakt etter lærlinger. Når han har foreslått Lene, har bedriftene virket reserverte mot å ta imot en jente.

— De har sagt at de har hatt dårlige erfaringer med jenter, sier Mikalsen. Han understreker at han ikke ønsker å kritisere bedriftene, men å få i gang en diskusjon.

Lene er overbevist om at hun er uønsket fordi hun er jente.

— Arbeidsgiverne tror ikke at vi kan gjøre en like god jobb som mennene. Det mener jeg at vi kan, sier hun bestemt. Hun avviser argumenter om tunge løft og manglende jentegarderober.

— De fleste rørleggere kommer på jobb i arbeidsklær, da blir ikke garderobene noe problem, sier hun. Den 162 centimeter høye jenta føler heller ikke at fysikken er et problem. Hun klarer fint å bære et vannklosett, noe enkelte gutter kan ha problemer med.

Måtte overtale firmaene

I Hordaland er det totalt tre jenter som går på VK1 rørfag og skal ut i lære. I tillegg til Lene er det to jenter på Askøy Videregående Skole. Disse to har fått læreplasser etter hjelp fra klassestyrer Oddvar Aarseth.

— Jeg måtte ty til flere ulike argumenter for å overtale firmaene til å ta jenter i lære. Mange har en inngrodd oppfatning av at jenter ikke passer i faget. Men bedrifter som i utgangspunktet var negative til jenter, er blitt svært positive i ettertid, påpeker han.

Frustrert rektor

— Bransjeledere sender ut signaler om at det er viktig at jenter velger utradisjonelle yrker. Det er nødvendig både for likestilling og for å få nok arbeidskraft i industrien. Derfor blir jeg frustrert når flinke, motiverte jenter møter slik motstand når de velger utradisjonelt, sier rektor Egil Hovda ved Åsane Videregående Skole. Han har vært rektor i over 20 år, og har inntrykk av at jenter har problemer med å få læreplasser innen alle yrker som tradisjonelt har vært mannsdominerte.

— Problemene varierer fra distrikt til distrikt, alt etter hvordan tradisjonene har vært. Men det virker generelt som om det er en kommunikasjonssvikt mellom bransjelederne og grasrota i bedriftene. Mange lokale bedrifter har ikke fått øynene opp for hvilke muligheter de har.

VANLIG JENTE: Lene Ryland (17) ser på seg selv som en helt vanlig jente. Men hun har ikke lyst på noe typisk kvinneyrke. Hun trives godt sammen med guttene på rørfag, her representert ved Ernst Andre Helle (18). Lene har anbefalt rørfag til andre jenter.
FOTO: KRISTIAN JACOBSEN