• Øygarden kommunes stadige medieutspill er delvis feilaktige og svært ensidig rettet mot vår sak. Vi opplever dette som trakassering.

Terje Hopen sier dette på vegne av de 6 nausteierne i Kjøpmannsvågen som Bergens Tidende har omtalt de siste dagene. Eierne har i lang tid hatt dialog med Øygarden kommune. Nå tar de til motmæle mot kommunens fremstilling og brudd på avtale med eierne.

— Vi arbeider med en utredning. Den vil belyse vår sak og det vi mener er en uforsvarlig forvaltningskultur i Øygarden kommune, sier han.

— For 18 måneder siden sendte alle nausteierne inn tegninger og en detaljert beskrivelse av bruken av sine naust. I et senere møte gjennomgikk vi dokumentene sammen med kommunen. Kommunen hadde ingen eller bare mindre merknader til fem av naustene. For noen manglet et skjema for melding om at bod var blitt til toalett/dusj. På dette tidspunkt hadde vi fått tillatelse til å legge inn vann og avløp, utslippstillatelse og installasjon av sanitære anlegg, sier han.

— Kommunen hevdet at dusjene var ulovlig. Dette sa vi oss av gode grunner uenige i. Det ble avtalt at kommunen skulle komme tilbake med informasjon om hvilket skjema vi skulle bruke. Kommunen skulle ta ny kontakt før det eventuelt ble sendt ut pålegg om riving av dusjen. Kommunen har verken kommet tilbake med informasjon om skjema eller tatt ny kontakt som avtalen var, sier han.