• BKK vil slutte med bredbånd over det gamle telenettet, og selger sin portefølje på 11.500 ADSL-kunder.
  • BKK-ledelsen sier de heller vil satse på bredbånd gjennom fibernett.
  • BKKs to hovedeiere, Statkraft og Bergen kommune, har gått inn for at BKK skal konsentrere seg om kjernevirksomheten, som er produksjon og distribusjon av kraft.
  • Det knyttes spenning til om de to hovedeierne på BKK-styremøtet i desember vil si ja eller nei til fiberinvesteringer på mange hundre millioner kroner.