— Seieren i Bergen tingrett føles ikke som noen seier, sier Kenneth Johansen til Bergens Tidende. Han ble beskyldt for å ha sabotert en av ovnene på Sør-Norge Aluminium AS med en vannflaske, og fikk sparken. I mai avgjorde Bergen tingrett at han skulle få jobben tilbake. Men arbeidsgiveren har anket saken til lagmannsretten og plassert fagoperatøren i en serviceenhet.

— Nå koster jeg gulv, deler ut klær, melk og frukt. Det har ingenting med fagoperatørstillingen min å gjøre. Jeg føler meg stuet vekk og utestengt, sier Johansen.

- Psyker meg ut

Sør-Norge Aluminium AS krever at Johansen fratrer stillingen sin inntil det foreligger en rettskraftig dom fra lagmannsretten. Behandling av kjæremålet kan ta et par måneder, men selve anken kan ta halvannet år. Johansen opplever dette som et forsøk på å psyke han ut og mobbe han vekk fra arbeidsplassen.

— Jeg er bare 32 år, men har allerede fått ødelagt ett år av mitt liv. Jeg har hus, samboer og venner. Jeg har ikke lyst å flytte fra Kvinnherad, men det er kanskje bedre enn å la Søral ødelegge livet mitt.

Aluminiumsprodusenten fastholder at Johansen er en trussel mot bedriften og at tillitsforholdet mellom dem er brutt.

— Av sikkerhetsmessige grunner har de funnet at det er nødvendig å gi avskjed. Derfor er saken påanket, sier Lillann Norseng, advokat for Sør-Norge Aluminium AS.

Kan øke erstatning

Dersom arbeidstakeren får medhold også i lagmannsretten, kan denne behandlingen få betydning for erstatningssummen, mener amanuensis Tine Eidsvaag ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.

— Det er greit at vedkommende ble suspendert før tingrettens behandling, men når det foreligger en avgjørelse der arbeidsgiver har tapt på alle punkter, så kjører de en hard linje, sier Eidsvaag.