— Skolen er uoversiktlig, det er vanskelig å finne frem. Noen elever reagerer på den store skolen med å bli usikre og stille. Andre har en tøffere språkbruk. Vi ser mer mobbing, og jeg tror det kan bli et stort problem, sier elevrådsleder Martin Werner Matthiesen.

Sist høst ble Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole slått sammen. Den nye skolen, Årstad videregående, er en av landets største videregående skoler.

«Ingen vet noe»

Elevrådslederen ved Årstad videregående skole opplever at den store skolen blir for stor for mange.

— Vi ser også at elevdemokratiet lider, det er vanskeligere å få innflytelse i sakene som angår oss elever, sier han.

Lederen for Elevorganisasjonen i Hordaland har fått tilbakemelding fra alle skolene.

— På de største skolene syns elevene det er uoversiktlig. «Ingen vet noe» er en vanlig tilbakemelding. På de mindre skolene er det mer uproblematisk. Felles for alle skolene er at det er vanskelig for elevene å få innflytelse, sier leder Kjetil Andersland.

Mindre oversikt

Økonomisk gevinst var målet da åtte videregående skoler ble fire storskoler sist høst. Fire rektorstillinger og inntil fire elevinspektørstillinger skulle bort. Målet var å spare knappe fem millioner kroner på felles administrasjon.

Skolene har ikke fått nye fellesbygg, flere steder deler ledelsen tiden sin mellom to skoler. På Sotra ligger de to avdelingene nesten to mil fra hverandre.

Utdanningsforbundet var negativ til sammenslåingene fordi de hadde et økonomisk og ikke et pedagogisk begrunnet mål.

— Vi ser at forholdene er blitt mer uoversiktlige for lærere og elever, sier Mildrid Kronborg Økland, nestleder i seksjon videregående opplæring i Utdanningsforbundet.

Også fordeler

Tilbakemeldingen fra lærerne på de sammenslåtte skolene, er at ledelsen er mindre tilgjengelig enn før, både for dem og elevene. Der den ene avdelingen er betydelig mindre, opplever lærerne gjerne at kulturen på den store avdelingen får dominere.

— Der skolene ligger langt fra hverandre, innebærer det ekstrautgifter hvis lærere skal undervise begge steder. Men der skolene er nær hverandre opplever allmennfaglærerne fordel ved å være i et større fagmiljø, sier Økland.

Stort tilbud

Elevene ved Årstad videregående mener også at det er fordeler med en storskole. Valgfagtilbudet er enormt. Elevrådslederen gir ros til ledelsen ved skolen som prøver å sveise elevene sammen.

— Skolen er egentlig ikke tilpasset så mange, og det blir stor belastning på fellesområder som kantine, gymsal og uteareal. Vi ønsker oss et nybygg som binder skolene sammen, sier rektor Bente Lis Larsen ved Årstad videregående skole.

Hun opplever likevel at skolen er positiv til sammenslåingen.

— Det tar tid å bygge en slik organisasjon sammen. Fordelene er et større, bredere og mer tverrfaglig miljø. Jeg opplever ikke de store motforestillingene i hverdagen, sier rektor.

STOR SKOLE: Årstad videregående skole har over 1300 elever, og er en av landets største. - For stor og uoversiktlig, mener elevrådsleder Martin Werner Matthiesen et knapt år etter sammenslåingen.<br/>Foto: KNUT STRAND