-Vi hadde jo håper på at den kampen vi vant skulle utvikle seg til noe bra, men vi ser jo nå i dag at situasjonen har bare forverret seg, sier Sejdefa Kurgas.

Bt.no møter henne og Zelije Ademi syv år etter at de kjempet sin kamp for å få bli i Norge. De to vet hva det vil si å tilbringe barndom og ungdomstid ventende på et asylmottak.

Kjempet og vant

Fra 1999 til 2005 bodde de på Vestlandsheimen. De stiftet selv organisasjonen «Se oss, hør oss» (SoHo), skrev brev til politikere, holdt appeller og ble synlige.

Til slutt sto de sammen med Oslo-biskop Gunnar Stålseth på plenen foran Stortinget og talte sin sak, at asylbarn med lang ventetid burde få sakene behandlet på nytt.

De vant frem. Et enstemmig Storting vedtok en midlertidig forskrift som ga totalt over 400 mennesker opphold på humantært grunnlag.

Flere asylbarn på vent

Syv år senere sitter to av forslagsstillerne i Stortinget den gang, i regjering. Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Syv år senere sitter det flere barn i norske mottak med botid over tre år enn den gang SoHo vant sin store seier. Det vekker sterke følelser hos Sejdefa Kurgas og Zelije Ademi.

-Dette skulle aldri skje igjen

Vi stolte på dem. Dette skulle aldri skje igjen, sier Kurgas.

-Det vekker alle de følelsene som jeg følte den gang jeg var asylsøkerbarn. Jeg kan ikke beskrive hvor bittert det er . Sejdefa Kurgas (23)

Også for Zelije Ademi strømmer minnene på. Det er åpenbart tøft å snakke om tiden i uvisshet og angst for utkastelse.

-SoHo ble sett og hørt, men det er fortsatt mange andre som trenger hjelp. Vi må kjempe for at de blir sett og hørt, sier Ademi.

-Vi skal prøve så godt vi kan for at disse barna skal få svar.