I Tømmervågen var det mange som trakk et lettelsens sukk da BOB kjøpte industritomten med tankanlegg og forkynte at der skulle bygges boliger.

På velforeningens årsmøte i mai 2001 kom BOB-direktør Ove Hellem og presenterte byggeplanene. 50 boliger pluss minus 20 prosent, antydet Hellem, ifølge referatet fra årsmøtet. Høyden skulle heller ikke overstige den høyeste tanken. Samtidig presiserte BOB-direktøren at planene var kommet kort.

— Offer for grådigheten

— Hellem fremsto svært sympatisk og beroliget veldig mange, forteller Kenneth Helgesen i Tønmmervågen Vel forening.

— Derfor fikk vi bakoversveis da BOB la frem de ferdige planene. Vi følte oss som offer for BOBs grådighet, legger han til.

40-60 boliger var blitt til 86 boenheter, fordelt på en vifte av sjøvendte boligblokker pluss en husrekke i bakkant. To smale bygningskropper rager vel 25 meter til værs, mer enn tre meter høyere enn de gamle tankene,

I tillegg er blokkene plassert helt frem i sjøkanten og vil «nærmest fremstå som en vegg», heter det i et protestbrev til kommunens planavdeling.

- Et veldig bra prosjekt

BOB-direktør Ove Hellem henviser til teknisk sjef Anna Rognerud Dragset, som kjenner byggeprosjektet i Tømmervågen bedre. Hun avviser at BOB har ført nabolaget bak lyset.

— I mai 2001 var vi veldig tidlig i prosessen. Etter hvert som vi jobbet videre med planene, så vi at området tåler flere leiligheter. Når det gjelder utsikt, mener vi at resultatet blir vel så godt som da det sto et tankanlegg på tomten, sier Rognerud Drageset.

— Vil utbyggingen lønne seg for BOB dersom dere blir tvunget til å redusere tallet på leiligheter?

— Motivet vårt for å øke utbyggingen har ikke vært økonomi. Vi mener ganske enkelt at dette er et veldig bra prosjekt slik det nå ser ut, sier Rognerud Drageset og minner om at fortetting er et politisk mål.

BOBs tekniske sjef avviser også påstanden fra velforeningen om at strandsonen fremfor husene blir privatisert når husene ligger så kloss i sjøkanten.

— Det vil bli en offentlig tilgjengelig promenade fremfor husene. Men å sammenlikne med Georgernes Verft blir feil. I Tømmervågen har nabolaget et friluftsområde like ved, sier hun.

Reguleringsplanen for Tømmervågen er lagt ut på høring. 19. november skal bydelsstyret i Åsane uttale seg. Rognerud Drageset regner med byggestart i 2004, etter full politisk behandling.