Bladet Politiforum har gått gjennom de ulike politidistriktenes budsjettramme for i år. Konklusjonen er klar.

Tviler på 36 flere ansatte

Selv om politiet får mer penger til flere folk, spises ekstrabevilgningen blant annet opp av lønns— og prisvekst, i tillegg til øremerkede midler, ifølge Politiforum.

Politiforum skriver at distriktet hans får 756,5 millioner kroner i år. Det er 33,5 millioner kroner mer enn i fjor. Likevel får politidistriktet 5 millioner mindre å rutte med i frie midler i 2014 enn året før, ifølge Politiforum.

— Vi skal ha 36 flere ansatte i politidistriktet ved utgangen av 2014 i forhold til det vi var da årets startet. Jeg tviler på at vi klarer det, sier Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland politidistrikt.

- Minus 6,3 mill på frie midler

Geir Gudmundsen bekrefter at bladet langt på vei har rett i sin analyse, men mener at tallene for Hordaland er noe verre enn det Politiforum anslår.

-Vi har regnet på dette og ser at vi de frie midlene reduseres med 6,3 millioner kroner for 2014 i forhold til i fjor.

— Hva tenker du om det?

— Vi skulle gjerne hatt mer penger, ikke minst med tanke på at politiet ble omtalt som budsjettvinnere. Samtidig er det viktig å understreke at vi faktisk mottar 756 millioner kroner. Vi skal brette ermene opp og bruke disse pengene på best mulig måte, lover Gudmundsen.

Skifter bilpark

Han var lovet penger til 36 nyansettelser i år. Etter planen skal det være 26 flere politifolk ved årets slutt i forhold til bemanningen som var 1. januar. I tillegg skal det være ti ekstra sivilt ansatte.

— Det tror jeg ikke vi klarer og budsjetter ut fra det. Vi kommer neppe til å gjøre så mange ansettelser som først antatt. Det er nødvendig å disponere penger på andre tiltak. For eksempel ser vi at det er behov for å skifte ut bilparken. Dette er arbeidsverktøyet til de som er ute i felten, sier Gudmundsen.

— Er du skuffet?

— Man kan vel heller si det sånn at vi ikke føles oss som budsjettvinnere, men det er nå sånn at man gjerne ikke får det man ønsker når en stor pott skal fordeles, svarer Gudmundsen.