Se btv-innslag!

Polakkene skulle ifølge avtalen få 48 kroner timen, eller 36.000 kroner for tre måneders arbeid i 250 timer måneden.

Roger Pilskog i Unionen Fagforening er oppgitt. Han anser dette som et grovt tilfelle av rent misbruk av dyktige polske arbeidstakere. Kunder har opplyst at de betaler firmaet 175 kroner timen.

— Uansett om det skulle være noen juridiske spissfindigheter i saken, så er de grovt utnyttet, sier Pilskog.

Ifølge hans beregning har 13 polakker ikke fått oppgjør for arbeid, som ifølge norske regler skulle vært betalt med minst 1,1 millioner kroner.

— Etter hardt press lovet arbeidsgiver onsdag ettermiddag at penger skal bli sendt til Polen, for oppgjør etter den originale kontrakten. I tillegg skal de få billetter til hjemreisen. Dette skal han dokumentere torsdag. Vi varsler at vårt krav vil bli opprettholdt, og at det som betales vil gå til fradrag, sier Pilskog.

Foreningen har gitt polakkene medlemskap i foreningen for å kunne hjelpe dem.

Håper på å kunne hjelpe

— Vi håper vi kan hjelpe til. Firmaets leder, Thomas Børrestad, sier han forholder seg til kontrakten. Han sier oppgjør skal finne sted av firmaet Scandic i Polen. Der sier de til oss at de bare har formidlet arbeiderne. Nå virker det som om kontorene deres er nedlagt, og det er ingen svar på telefonen. Polakkene tør ikke reise hjem før de får dokumentasjon på at pengene er sendt..

— I tillegg er arbeidsavtalen, som polakkene for så vidt var fornøyd med om den var innfridd, helt uholdbart i forhold til de overgangsregler som gjelder før tariffavtalen for håndverksarbeid blir alminneliggjort ved årsskiftet.

Krever norsk minstelønn

— Da skal de ha en minstelønn på 126 kroner timen - ikke 48 kroner. Vi vil nå kreve firmaet for oppgjør her i Norge. Vi mener firmaet skylder alle 13 store beløp. Vi har beregnet at de har utført arbeid for fra 68.000 kroner til 108.000 kroner. Noen har fått 7000 kroner, sier Pilskog.

Ifølge den skriftlige avtalen skulle arbeidsstokken på til sammen 20 polakker ha 6 euro i timen (48 kroner) pluss fri kost, losji og reise for en tre måneders arbeidsperiode. Det er innen grensen for turistreiser.

I stedet for kost har de i en viss grad fått utbetalt 50 kroner dagen å leve for. De forteller også om mange trekk i timer for blant annet transport. Folk de arbeidet for, og som har vært fornøyd med arbeidsinnsatsen har fortalt at firmaet har fakturert 140 kroner timen, pluss moms.

Vedstår seg vilkårene

Roger Pilskog opplyser at Børrestad, som har ledet selskapets virksomhet i Norge i den senere tiden, vedstår seg vilkårene de polske arbeiderne har hatt. Han har oppfattet det som om polakkene er selvstendig næringsdrivende - og ikke er å anse som lønnsmottakere.

— Vi anser dette som et kreativt forsøk på å unngå norske arbeidslivsregler, men kan ikke se at kontrakten gir grunnlag for en slik oppfatning, sier Pilskog.

— Dette har juristene våre bekreftet. De polske arbeiderne er å anse som ansatte i Exact, legger han til.

— Dersom firmaet ikke gjør opp sitt mellomværende med polakkene, vil det bli sendt krav til firmaet med varsel om at reglene i konkurslovens paragrafer vil bli anvendt, sier Pilskog.

Ulovlig opphold

— For at polske statsborgere skal være arbeidstakere i en norsk bedrift, kreves at man søker om oppholdstillatelse før arbeidet tar til, skriver Unionens advokat.

— For å få slik oppholdstillatelse, kreves at bedriften gir en bekreftelse på at det dreier seg om heltidsarbeid og lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

— Så langt vi kan se, har ikke de berørte arbeidstakerne nødvendig oppholdstillatelse og bedriften benytter da på ulovlig måte utenlandsk arbeidskraft, skriver advokat Snorre Farstad hos advokatfirmaet Kluge til Unionen.

HÅPLØST: De polske arbeiderne Andrzej Wnuk(til v.), Janusz Kielpinski, Tomasz Kumalan, Jan Jasnoch, Jerzy Piekarski og Jacek Langa har lite å glede seg over etter møtet med Norge. FOTO: RUNE SÆVIG
RUNE SÆVIG