— Vær så god.

— Welcome.

— Thank you.

Med et vennlig smil og et våkent blikk tar Signe Stølsli imot strømmen av reisende som skal av gårde med Fjord Lines båt til England. Noen tar båten hver annen eller tredje uke og kjenner rutinene godt. Noen reiser for første gang og vet ikke helt hva Signe Stølsli er ute etter.

— Passport and boardingcard, please, smiler hun.

— Jeg har hatt bijobb som passkontrollør i tre år, spøker 41-åringen.

Hvis reisekonsulenten i Fjord Line slumper til å være på jobb når Englandsbåten skal legge fra kai er det hun som blir utkommandert til skranken for å sjekke passene. Det er nemlig dyrt for Fjord Line å slippe om bord passasjerer med ugyldige pass. Og Stølsli vet å stoppe dem.

— Politiet kontrollerer også passene, men det er vi som har ansvaret. Det er en bot på rundt 25.000 - 26.000 kroner per reisende med ugyldig pass, forteller hun.

I høysesongen øker også antallet reisende med ugyldige pass, og den siste tiden har Stølsli fått storfangst: På en uke har hun avslørt fem med falske dokumenter.

Reiser på kurs

I hele fjor ble det tatt 19 falske pass på Fjord Lines Englandsbåt fra havnene i Bergen, Stavanger og Haugesund. I år ligger det an til å bli flere, for så langt er 13 falske pass stanset. Åtte av dem ble tatt i Bergen. Signe Stølsli har begynt å opparbeide seg et rykte i Fjord Line som kvinnen med den særegne passteften.

— Jeg har flere tekniske metoder for å avsløre falske pass, men magefølelsen er den beste, sier Stølsli.

Idet hun åpner passet for å sjekke at det ikke er gått ut på dato og at navnet stemmer overens med boardingkortet, har hun allerede gjort seg opp en mening om personen.

— Du kjenner det, sier hun med et blikk så intenst at enhver passforfalsker bør krympe seg.

Kompetanse i form av intuisjon kan være vanskelig å dokumentere, og også Stølsli har skaffet seg papirer på sin passerfaring.

— Jeg har vært på kurs med KRIPOS og med immigrasjonspolitiet på Heathrow, forteller hun.

Av og til en glipp

Politiet har også en rekke metoder og instrumenter for å avsløre forfalskninger, og reisekonsulenten insisterer på at de må benytte seg av alle sammen.

— Hvis politiet ikke finner noe når jeg har en mistanke, så gir jeg meg ikke! sier hun bestemt, og forteller at det krever mot å stoppe passasjerer med det hun tror er falske pass.

— Men jeg har aldri mistenkt noen urettmessig, forteller Stølsli.

— Hender det at noen har sluppet forbi deg for deretter å bli stanset av politiet?

— Ikke forbi hun der, nei, tror jeg, kommer det fra politiførstebetjent Berit Pedersen som sitter i politiets skranke noen meter bak Stølsli.

Men selv om 41-åringen stort sett holder et våkent blikk over passasjerene forekommer det at folk slipper unna.

— Det har av og til vært en glipp når nye folk kommer opp for å hjelpe, forteller Stølsli.

Fjord Line har fått bot for å frakte passasjerer med ugyldige pass også etter at Signe Stølsli begynte i passkontrollen. Men 41-åringen kan ikke klandres. Hun var nemlig ikke på jobb.