Verken Os, Samnanger, Kvam, Granvin, Ulvik, Vaksdal eller Voss er representert i det nyoppnevnte Helse Bergen-styret. Derimot har Sotra fått to medlemmer: leder Ranveig Frøiland og Sund-ordfører Albrigt Sangolt.

Helse Bergen har ansvaret også for Voss Sjukehus, og mange i Hardanger og indre Hordaland frykter at regionen nå får mindre innflytelse over avgjørelsene som angår lokalsykehuset.

— Vi som sokner til Voss er taperne. Styret skal jo ha et overordnet blikk, men vi skulle inderlig ønske at vi hadde en representant som hadde spesiell omtanke for oss, sier ordfører i Kvam, Astrid Farestveit Selsvold.

Hardangerrådet, som består av syv kommuner, innstilte enstemmig tre kandidater til styret i Helse Bergen. Førstekandidat var John Even Thorbjørnsen, som er nestleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og leder av Brukerutvalget i Helse Bergen.

Mandag skrev BT om Frp-ledelsen, som reagerte sterkt på at kun én av 28 politikere i styrene var fra deres parti. Styreleder Oddvard Nilsen i Helse Vest svarte da at de hadde lagt vekt på kriterier som kompetanse, kjønnsbalanse, geografisk fordeling og kontinuitet.

— De har nok ikke fått til den geografiske fordelingen. Men jeg skjønner det er vanskelig å tilfredsstille alle. Det er i hvert fall gledelig at vi har fått politikere som kan ha en ombudsrolle i styret, sier Farestveit Selsvold.