— Mine kvalifikasjoner som fagperson ble trukket i tvil. Høyskolen minimaliserte arbeidet mitt, sier Imstøl.

Han synes han ikke fikk tilstrekkelig oppbakking da det begynte å blåse friskt rundt rapporten hans. Bergens Tidende kjenner til at også noen av hans kolleger deler denne oppfatningen.

Heftig kritikk

Jebsen-rederiet var ikke alene om å slakte innholdet i rapporten. Forskermiljøene ved Marintek og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim ga også strykkarakter til rapporten. Ikke fordi de nødvendigvis trakk innholdet i tvil, men fordi de var skeptiske til Imstøls metodikk.

Jebsen Management har fått med seg at Imstøl har kommet med nye utredninger om årsaken til forliset.

— Det virker som om han driver et korstog. Vi forholder oss imidlertid til høyskolen. De har valgt å trekke rapporten. Tilleggsmaterialet får stå for Imstøls egen, private mening. Det akter ikke vi å kommentere, sier Per Inge Hjertaker, rederiets pressetalsmann.

Angrer ikke

Rolf Imstøl angrer ikke på at han fordypet seg i «Rocknes»-forliset og skrev rapporten.

— Nei, det gjør jeg på ingen måte. Jeg gjorde dette for å skape en debatt i det offentlige rom. Det har jeg klart. Jeg ser Jebsens motiv for å stanse en slik diskusjon, men ikke høyskolens, sier stabilitetseksperten.

— Hva har vært drivkraften din?

— Jeg har stabilitet som fag. Mitt fokus har vært sikkerhet. Jeg ville bidra i tilfelle vi kunne lære noe av denne tragiske skipsulykken.

En ting er han imidlertid glad for: At høyskolen ga ham permisjon, slik at han fikk arbeide videre med innholdet i den første rapporten.

— Jeg trengte tid til å underbygge konklusjonene mine. Heldigvis fikk jeg det.

SAVNET OPPBAKKING: ¿ Høyskolen minimaliserte arbeidet mitt, sier stabilitetsekspert Rolf Imstøl. FOTO: KNUT STRAND