• Idealet på de statlige samlivskursene er stabile, forpliktende og monogame forhold.

Det mener Hilde Danielsen, kulturforsker ved Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen.

Sammen med forskerkollegene Wencke Mühleisen ved Universitetet i Stavanger og Kari Ludvigsen ved Rokkansenteret har hun gjort en forskningsanalyse av de samlivskursene som tilbys førstegangsforeldrene gjennom BUF-etat.

— Emosjonell og intim kommunikasjon står i fokus på de norske kursene. Det er en dyrking av småsnakk og den gode samtalen, sier Danielsen.

— Parene blir rett og slett opplært i hvordan de skal lære seg å krangle på en god måte. De blir rådet til å ta krangelen ut av opphetede situasjoner og inn i ordnede former. Tanken er at de lærer seg løsningsorientert krangel, sier hun.

Så langt Danielsen kjenner til, er Norge det eneste landet som tilbyr samlivskurs i offentlig regi.

Kursopplegget er imidlertid laget etter mønster av et amerikanske kursopplegg.

Det amerikanske kursen er imidlertid mer ekteskapsorienterte.

«Kjemp for ekteskapet», er kursets motto i USA. Noen av de amerikanske kursene tilbyr skilsmissegaranti. Det gjøres ikke i Norge. Her i landet er det legitimt å skille seg. Derfor er mottoet her til lands «Bevar det gode forholdet», sier Danielsen.

— I Norge er det ingen som har forsket på om kursene virker og har ført til nedgang i skilsmissestatistikken. Det er gjort både i USA og en del andre vesteuropeiske land. Men resultatene er ikke entydige, sier Danielsen.