Totalt ble det født 4888 barn på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus. En av fire kvinner velger nå å føde på Storken.

Storken har vært i drift i 11 år og er fortsatt den eneste i sitt slag i Norden. Det er en kombinert føde— og barselenhet for kvinner som har hatt et normalt svangerskap og som ønsker at fødselen skal være en mest mulig naturlig prosess.

Totalt i Helse Bergen ble det født 5372 barn i 2005, mot 5333 i 2004. Helse Bergen er det området i landet der det ble født flest barn i 2005 nest etter Helse Øst.

For øvrig viser statistikken at tallet på flerfødsler(tvillinger og trillinger) øker jevnt og trutt på ved Kvinneklinikken i Bergen. I år 2000 hadde man 84 slike fødsler ved klinikken, i 2005 hadde tallet økt til 127.