— En av kvinnene i undersøkelsen fortalte at fødselsangsten var så sterk at barnet ble uønsket, forteller Margrethe Tangerud, jordmor ved Stavanger Universitetssykehus.

Sammen med Ellen Ramvi, postdoktor ved Universitetet i Stavanger, har de ved hjelp av dybdeintervjuer med fem kommende mødre, undersøkt hvordan kvinner med fødselsangst opplever sitt møte med helsevesenet i Norge.

Samtlige av kvinnene i undersøkelsen ønsket å ta keisersnitt, men følte at de mer eller mindre ble overtalt til å gjennomgå en vaginal fødsel. Kvinnene forteller at de har vanskeligheter med å kjenne seg trygg på relasjonene til jordmødre, fødselsleger og gynekolog. Noen av kvinnene hadde vært igjennom traumatiske fødsler tidligere.

"Jeg hadde vært med gynekologen i to minutter, men det var ingen vits for meg å komme i det hele tatt, for det var som hun hadde bestemt det allerede. Jeg gråt og var helt ødelagt. Hun var ikke interessert i å høre", forteller en av kvinnene.

- En stor operasjon

Ifølge Folkehelseinstituttet har nesten hver femte gravide kvinne i Norge angst for å føde. På kvinneklinikken i Bergen møter de årlig rundt 150 kvinner med fødselsangst. Mange av disse ønsker å ta keisersnitt. Hos omtrent en av fem blir det utført keisersnitt.

— Vaginal fødsel er ofte det som gir best utkomme for mor og barn, men kvinner kan få planlagt keisersnitt etter medisinsk vurdering. Keisersnitt er ikke optimalt, fordi det er en stor operasjon med komplikasjoner, sier fødselslege Ferenc Macsali.

Siden 2008 har klinikken i Bergen tilbudt systematisk rådgivning til mødre med fødselsangst.

— Hos de kvinnene som ikke har født før kan det noen ganger være bakenforliggende årsaker til at kvinnene er redde – som overgrep eller psykisk sykdom. Det er viktig for kvinnene å få anledning til å bearbeide angsten, slik at de føler seg trygge med tanke på forestående fødsel. Uansett årsak til fødselsangsten følger vi kvinnene tett opp, har samtaler med dem og lager en fødselsplan i samråd med dem, sier fødselslegen.

- Høyt stressnivå

Ifølge jordmor Tangerud følte flere av kvinnene i undersøkelsen at de ikke ble hørt på sykehuset.

"Når jeg prøvde å forklare min situasjon, så ble jeg ikke hørt. Jeg hadde rett og slett ikke noe valg. Til slutt, var jeg helt desperat, fordi det hadde blitt som tortur. Jeg var blitt så svak, at jeg så vidt klarte å bevege meg", forteller en av dem.

Slike opplevelser kan ifølge jordmor Tangerud føre til høyt stressnivå hos kvinnene og en følelse av at de ikke mestrer morsrollen.

— Dette påvirker kontakten mellom mor og barn, slik at mor har mindre å gi til barnet. Dette kan føre til depresjoner, mener Tangerud.

Flere av kvinnene i undersøkelsen opplevde en vanskelig barseltid. En av dem beskriver de tre første månedene som "katastrofale" med kriser og kaos. En annen forteller at hun brukte tre måneder før hun knyttet seg til barnet.

Mye å lære

Tangerud mener det norske helsevesenet kan ta mye lærdom fra undersøkelsen.

— Kvinner har krav på å bli møtt med respekt uansett grunn for hvorfor de ønsker keisersnitt. Helsepersonell bør lytte mer enn de snakker og få innblikk i kvinnenes situasjon, sier hun.