– Vi er inne i en fase av innsparingen som begynner å gjøre virkelig vondt, sier informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

15. april avgjøres det hvor helseforetaket kan kutte enda mer. Disse forslagene blir behandlet på styremøtet i Helse Bergen 21. april.

Noen spareforslag er nye, andre har vært oppe før og skal nå gjennomgås på nytt for å se om det kan spares mer.

Mandag fikk Voss sjukehus vite at et av forslagene denne gangen er å legge ned fødeavdelingen ved sykehuset, pluss en sengepost.

Frykter at liv går tapt

– Vi er sinte og frustrerte. Det blir vanskelig å stole på ledelsen som for ikke lenge siden snakket om å styrke funksjonen på Voss, så skal vi plutselig legges ned. Dette er krise for de 30.000 menneskene som sokner til Voss sjukehus, sier Ole Frost, overlege ved fødeavdelingen på Voss sjukehus.

450 barn fødes hvert år på Voss sjukehus. Frost og kollegene hans frykter det kan gå liv dersom fødende skal fraktes til Bergen.

– Spesielt ille er dette for fødende fra Lærdal og indre Sogn. De får svært lang reisevei, sier Frost.

Voss sjukehus har hatt fødetilbud for kvinner i distriktet siden 1950-tallet. Flere ganger de siste årene er det foreslått å legge ned «føden».

– Vi har allerede vært gjennom en lang og tøff runde med innskjæringer, så kommer dette på toppen, sier Frost oppgitt.

I forslaget fra økonomidirektøren i Helse Vest spesifiseres det ikke hvilken sengepost på Voss sjukehus som eventuelt skal legges ned.

Skjerme de svakeste

– Nedlegging av fødeavdelingen på Voss sjukehus er bare et av mange forslag som skal vurderes frem til 15. april, før de endelige kuttforslagene sendes til styret. Det er ikke lett å finne flere steder å kutte nå. Men vi har ikke noe valg siden vi er pålagt å spare nærmere 100 millioner, sier informasjonsdirektør Mona Høgli.

– Kommer dette til å gå ut over pasientene?

– Kuttene kommer til å gå ut over noen, men vår ledesnor er at de sykeste pasientene skal rammes minst, sier Høgli.

Les også — Ble ikke tatt alvorlig på KK

Les flere nyheter på våre lokalsider.

Hva mener du bør skje med fødeavdelingen på Voss sjukehus? Si din mening!

MOT NEDLEGGELSE: Ole Frost mener det blir krise om fødeavdelingen ved sykehuset blir lagt ned. Fra venstre Ole Frost, Jon Gustav Nes, Tove Velure med Kristian (fødd 3. oktober), Bente Århus med Lars Arve (fødd 5. oktober) og overjordmor Inger Sigh Petersen. ARKIVFOTO: ARNE HOFSETH