Planen som reduserer fødetilbudet i Odda, Nordfjoreid og Lærdal ble banket gjennom uten stor diskusjon i Helse Vests styre i Stavanger i dag.

Et enstemmig styre stemte for Den regionale planen for svangerskaps-, fødsels— og barselomsorg (PDF-fil), og flere styremedlemmer gav ros for utredelsesarbeidet som er gjort.

Styremedlem Torill Selsvold Nyborg var den eneste som ytret seg kritisk til fødeplanen fordi hun mener den tar lite hensyn til barselkvinnenes behov.

— Det er enormt viktig at kvinnene får komme til hektene igjen. Nå er det inn for å få ungen ut, så bærer det ut igjen etter noen timer. Vi må få et tilfredsstillende barselløp, sa Selsvold Nyborg.

Langt flere tok ordet under behandlingen av Helse Førdes strategiplan for sykehusene frem mot 2020.

Flere talte varmt for administrasjonen sin innstilling som la opp til et mindre radikalt forslag enn Helse Førdes opprinnelige plan.

— God modell

Planen som nå er vedtatt innebærer en viderføring av lokalsykehusene i Lærdal og Nordfjordeid med indremedisinsk tilbud til den store gruppen av kronikere og eldre pasienter. En sengepost blir videreført ved hvert av sykehusene for å kunne ta seg spesielt godt av denne gruppen pasienter.

— Dette er en god modell som vil gi innbyggerne gode helsetjenester, sa nestleder Aud Berit Alsaker Haynes.

— Jeg vil ha et framtidsrettet helsevesen med bedre utstyr. I tillegg gjør vi lokalsykehusene så sterke som mulig ved at Helse Vest definerer inn nye oppgaver, sa Gerd Dvergsdal.

Hva synes du om vedtaket i Helse Vest? Si din mening her: