Kvinneklinikken på Haukeland anslår at 200 flere kvinner enn vanlig har termin i juli og august. Mye tyder på at folk nå planlegger barnefødsler ut fra mulighetene til barnehageplass.

Ved Oslo Universitetssykehus har det også blitt diskutert omsøknadsfrister til barnehageplass påvirker folks planlegging av svangerskap.

— Sammenhengen mellom barnehagedekning og fødselsboom diskuteres også her, men det er vanskelig å være sikker på det. Det er jo heller ikke like lett for alle å planlegge et svangerskap så nøyaktig, sier sjefen for fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, professor Thomas Åbyholm.

Sykehuset tar i mot fødende som hører til tidligere Rikshospitalet og Ullevaal Sykehus (som er slått sammen til Oslo Universitetssykehus). I tillegg tar de i mot de fødende fra hele helseregionen som har spesielle sykdommer eller får det i forbindelse med svangerskapet.

— Før hadde vi flest fødsler i mars-april, men de siste to årene har vi sett en endring til at boomen kommer om sommeren. Vi har hatt større pågang enn normalt i juni og juli, sier han.

Åbyholm regner med 2450 fødsler i de tre sommermånedene som nå står for døren. Han mener at de skal kunne ta i mot alle, og har også et samarbeid med fødeavdelingene på sykehusene i Akershus og Bærum, hvis det skulle bli for mye.

Trønderboom

— Barnehageåret kan ha en viss betydning for når fødselsboomen kommer. Vi har også en boom om sommeren, men i juli og august, og flest fødsler i juli. Men trenden i Trondheim stemmer nok med Bergen, sier Runa Heimstad, klinikksjef ved fødeavdelingen i Trondheim.

St Olavs Hospital regner med ca 50 fødsler ekstra fordi Orkdal Sjukehus er stengt i to måneder om sommeren, og da kommer også deres fødende til Trondheim. Det var slik også i fjor.