Styreleder Finn Strand hadde varslet før møtet at han ville gå i mot nedleggelse av avdelingen, og Strand fikk viljen sin.

Alle andre foreslåtte kutt ble akseptert av styret. Dermed blir Helse Bergens underskudd på 341 millioner kroner i år. Styrelederen skriver i en pressemelding at han er sterkt bekymret for økonomien.

— Styret er bekymret for de økonomiske rammevilkårene. Det er derfor viktig at vi nå i samarbeid med Helse Vest arbeider for å få en endring i den skjevfordelingen i bevilgninger som gjør at Vestlandet får 695 millioner kroner mindre enn vi skulle hatt etter objektive kriterier, skriver Strand.