Helse Bergens advokater mener det ikke finnes lignende saker som gir grunnlag til en erstatning i den størrelsen som saksøker har varslet — altså minst 750.000 kroner.

- Presser opp nivået

— Tvert imot ligger andre saker på rundt 100.000 kroner i oppreisning. Vi merker oss at de bruker Siemens-saken for å presse opp nivået, sier advokat Trond Hatland, som mener Siemens-saken ikke er sammenlignbar med denne saken.

I Bergen tingrett i dag la Hatland og Maria Vea Lund vekt på at Helse Bergen er blitt skadelidende som følge av Hauges utspill i mediene.

Les også: Avviser alle beskyldninger

— Det gjelder både omdømme og rekruttering, men mer alvorlig: Pasienter, behandlingen og andre ansatte er blitt berørt, sa Hatland.

- Belastende for pasientene

Både ansatte og pasienter skal ha uttrykt ønske om «å få en slutt på avisskriveriene». Lund sa i retten at Hauges påberopte omtanke for pasientene står i skarp kontrast til måten han omtaler egne pasienter på overfor ledelsen. Helse Bergen mener at Hauge samtidig har brutt sin taushetsplikt overfor enkelte pasienter.

— Øyvind Hauge fremstiller seg selv som oppriktig opptatt av pasientene. Sannheten er imidlertid at Hauges utspill i mediene har vært svært belastende for pasientene, og direkte skadelidende for behandlingen, sa Lund.

Helse Bergens advokater, Trond Hatland og Maria Vea Lund.FOTO: Erlend Langeland Haugen