— Hvorfor stigmatiserer Bondevik oss? Kanskje er det fordi han vil skaffe seg handlingsrom for de borgerlige partiene, slik at de skal kunne skaffe seg bidrag fra rikfolk i Norge, spør Kolberg retorisk.

I går var den mektige partisekretæren på Youngstorget hovedtaler under fylkesårsmøtet i Hordaland. Overfor BT hevder Kolberg at millionstrømmen fra LO til Ap har en hederlig begrunnelse.

— Vi er stolt og glad over støtten vi mottar fra fagbevegelsen. Arbeiderpartiet er partiet for norske lønnsmottakere, og står sammen med LO i kampen mot regjeringens politikk, sier Kolberg.

Syv millioner

— Hvor mye får dere i økonomisk støtte fra fagbevegelsen i valgåret 2005?

— Vi har fått fem millioner fra LO, halvannen million fra Fellesforbundet, 500.000 kroner fra Kjemisk og 50.000 fra Grafisk, opplyser partisekretæren.

Kolberg nærer ingen frykt for at norsk LO vil gjøre som sin danske søsterorganisasjon, nemlig å kutte overføringene til det største sosialdemokratiske partiet.

Partisekretæren opplyser at Ap helst ikke ønsker å bruke valgkampmillioner på politisk tv-reklame før høstens stortingsvalg. Det er fortsatt uklart om det blir gitt grønt lys for reklamesnutter med politiske budskap.

Klar for politisk reklame

— Ap er imot for slaget. Hvis Stortinget først sier ja, er det ingen tvil om at vi vil bruke tv-reklame for alt det er verdt, sier Kolberg. Han opplyser at Ap alt har reklameplanene klare.

Sammen med resten av deltakerne på fylkesårsmøtet, tok Kolberg i går et avbrekk fra Folkets Hus for å dele ut røde Ap-roser i solskinnet på sydende Torgallmenningen.

Partisekretæren vil ikke gi si hvilken prosentvis oppslutning Ap har som mål ved valget.

— Men vi bør jo havne på tretti pluss, sier han.

«Primitivt»

Flere sentrale politikere spår at høstens valgkamp blir den råeste i moderne tid. Kolberg vil ikke bruke betegnelsen «rå».

— Men det vil bli en heidundrende valgkamp, en av de mest ideologiske på mange tiår. Høstens valgresultat blir retningsgivende for det norske samfunnet i mange år fremover. Det blir et oppgjør mellom markedsmakt og folkemakt, sier Kolberg.

— Høyrepartiene snakker om sosialistene og den «røde fare»?

— Jeg tror ikke velgerne biter på en så platt og primitiv argumentasjon. Den skremselspropagandaen bekymrer vi oss overhodet ikke over.

Kolberg mener dagens Bondevik-regjering er den mest høyrevridde Norge har hatt på mange tiår. Han mener politikken den fører fremstår som en norsk utgave av «thatcherismen».

Tomme bassenger

Partisekretæren hudfletter ikke uventet Høyres løfter om skattelette på et tjuetall milliarder.

— Det finnes ingenting i den økonomiske situasjonen nå som tilsier at det er behov for skattelettelser som virkemiddel for å skape større aktivitet i samfunnet. Likevel velger regjeringen å gjøre det, i kombinasjon med kutt i den offentlige velferden, sier Kolberg.

Han hevder regjeringen har fint lite å slå i bordet med når det gjelder satsingen på de mest utsatte gruppene i Norge.

— Verdien av regjeringens fattigdomspakke utgjør bare halvparten av kuttene mot de arbeidsledige, sier Kolberg.