– Det var en veldig positiv stemning med unge, ambisiøse og flinke folk som var interessert i fagfeltet sitt, forteller Håkon Cosma (32) om da han begynte som rådgiver i Konkurransetilsynet sommeren 2005.

Cosma hadde da jobbet tre år ved et advokatfirma i Oslo, og avanserte til seksjonsleder i tilsynet kun syv måneder etter han begynte.


Les også Sjur Holsens kommentar: TilsynskonkurransenTilsynskonkurransen «Konkurransetilsynet klarer seg helt utmerket i Bergen. Tenk det.»

– Når du kommer inn i en organisasjon under oppbygning er det lettere å gjøre karriere, sier Cosma.

Siden sine første steg på karrierestigen har Cosma jobbet ett år for ESAs overvåkingsorgan i Brussel, samt som avdelingsrådgiver i Konkurransetilsynet.

I dag er han etterforskningsleder med ansvar for tilsynets kamp mot ulovlige karteller.

**Les også:

Flyttingen svekket viktige funksjoner**

Svært ung stab

Det var Victor D. Norman som i 2003 bestemte at Konkurransetilsynet og seks andre tilsyn skulle flyttes ut fra Oslo. For Konkurransetilsynets del innebar flyttingen at mange medarbeidere sluttet.

Av 106 ansatte i Bergen i dag, jobbet kun 12 prosent i Oslo da flyttingen ble vedtatt for seks år siden.

– Slikt er krevende, men gir veldig store muligheter til å bygge en ny organisasjon og få på plass nye og andre måter å jobbe på enn man ellers ville gjort, forteller konkurransedirektør Knut Eggum Johansen.

Ved årsskiftet hadde mellom 60 og 70 prosent av de fagansatte under to års fartstid.

– Vi har lagt stor vekt på å utvikle datasystemer og arkivsystemer som skal gjøre det mulig for nye folk å raskt få tak i tidligere saker, men det er ikke det samme som å ha folk i huset som husker tilbake til saker fra ti år siden, sier Eggum Johansen.

– Bedre kontakt

Fornyings— og administrasjonsdepartementet la onsdag frem en evaluering av utflyttingen av Konkurransetilsynet og seks andre tilsyn.

«Konkurransetilsynet har like gode forutsetninger for å løse sine oppgaver i Bergen sett i forhold til om de hadde blitt værende i Oslo», konkluderer rapporten.

Eggum Johansen er mest fornøyd med at tilsynet har fått en bedre kontakt med de akademiske miljøene etter flyttingen, først og fremst NHH og universitetet.

– Forklaringen er så enkel som at det i Oslo er mange offentlige etater som konkurrerer om kontakten med fagmiljøene, og at det nok ikke er tradisjon for tett kontakt.

Mister ansatte

Av rapporten fremgår det at 20 prosent av de ansatte slutter i løpet av et vanlig år. Det er et høyt tall.

– Når vi i Bergen har ansatt rundt 90 nye medarbeidere i løpet av to-tre år, blir det en del som finner ut at dette kanskje ikke var stedet for dem likevel, sier Eggum Johansen.

Som i andre offentlige etater, opplever Konkurransetilsynet at rådgivere med erfaring fra saksbehandling er attraktive i det private næringslivet.

– For partene i en fusjon står det mye penger på spill. Det betyr at de vil ha den beste assistanse som er å få i markedet, sier konkurransedirektøren.

«Utflytningsansvarlig» Victor D. Norman var onsdag ettermiddag fornøyd etter å ha lest hovedfunnene i departementets rapport om utflyttingen av tilsynene.

– Det er veldig bra at det blir fastslått i en saklig utarbeidet rapport at det er mulig å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo med et vellykket resultat.

Hva synes du om flyttingen a vstatlige tilsyn? Diskutér saken her.

Eirik Brekke