To dager før jul skrev BT om den lille familien som hadde bodd seg syke i en vannskadet og soppbefengt kommunal leilighet i Frydenbølien på Laksevåg. En stue på 25-30 kvadratmeter var det eneste stedet det var mulig på oppholde seg. Selv der var det fuktig og helsefarlig. Dagen etter at reportasjen sto på trykk i avisen, hadde kommunen ordnet opp med ny leilighet, og det ble flyttesjau omtrent på timen.

Friskere for hver dag

Nå har Monika med sønn og samboer installert seg i nye og friskere omgivelser i en leilighet på Sandsli.

— Det ble en kaotisk jul. Juletre fikk vi ikke tid til å skaffe, men ellers er det som å komme til en annen virkelighet. Vi merker at vi blir litt friskere for hver dag, sier Monika Hamre.

Selv hadde hun slitt med store helseproblemer, blant annet konstant kraftig hodepine i det halve året de bodde i den gjennomtrukne leiligheten i boligkomplekset like ovenfor Puddefjordsbroen.

Den nye leiligheten i tredje etasje i blokken ved Fanatorget er romslig, lys og luftig. Alt er tørt og fint. Ikke antydning til muggsopp og væte.

Hodepinen forsvant

— Det er utrolig hvor mye boforholdene har å si for helsen. Allerede den første dagen merket vi alle tre at helseplagene var i ferd med å forsvinne. Hodepinen min letnet. Samboeren min, som hadde slitt med kraftige luftveisinfeksjoner i et halvt år, kunne plutselig sove hele natten, og Jan Steffens astmaplager ble atskillig lettere, sier Monika.

— Det er først nå, når vi har kommet i normale omgivelser at det egentlig går opp for oss hvor stor belastningen har vært. Nå når vi kan slappe av, kjenner vi at det har vært et halvår med høy stressfaktor. Vi må forsøke å ta oss inn igjen, og det tror jeg vi skal klare her, sier hun.

Økonomisk blir det også en del å ta igjen. Det halve året i Frydenbølien har vært et pengesluk når det gjelder utlegg til medisiner og legebesøk.

Byggtekniske svakheter

For fire år siden, i november 2002, hadde BT flere store reportasjer om det kommunale leilighetskomplekset i Frydenbølien. En rekke beboere sto frem og hevdet at de ble syke av å bo i leilighetene. Undersøkelser avslørt ekstremt høye konsentrasjoner av sporer til en svært giftig sopp. Fuktighet ble fastslått å være årsaken til den kraftige soppoppblomstringen.

Etter stormen av klager tok Bergen Bolig og Byfornyelse(BBB) affære. Det ble funnet byggtekniske svakheter ved bygget, særlig i form av lekkasjer ved gavlveggene. 15 millioner kroner er hittil brukt til utbedring av komplekset, og en stor del av de seksti leilighetene er totalrenovert.

Christiansen, Roar