Riften er stor om småbruk til salgs, og en klar strøm av folk velger å flytte ut av byen. Det er erfaringene Mikal Krossøy har gjort i Lindås kommune der han er fagsjef for landbruk.

— Hovedstrømmen av folk som flytter går riktig nok fra utkantkommuner til byene, men det er også en klar understrøm tilbake til landet. Så snart det er gårder til salgs, er det stor konkurranse om å få tak i eiendommen, sier Krossøy.

Selv om mange vil kjøpe gårdsbruk, tror han det er vanskelig å ha gårdsdrift som eneste næring.

— Gårdene er gjerne små, og melkekvoten er ofte solgt allerede. De som klarer å leve av gårdene har ofte spesielle kvalifikasjoner og ideer som treffer markedet. Det er god hjelp å få for dem som ønsker å bygge opp et alternativt landbruk, sier Mikal Krossøy.

Han forteller om tre hovedtyper kjøpere til småbruk. Naboer som trenger mer areal til sin egen gårdsdrift, familier som ønsker å flytte på landet, og dem som ønsker å kjøpe et idyllisk landsted.

Hvis gården er under 100 dekar, er det ikke lenger bo- og driveplikt. For å fylle vilkårene er det nok å stelle innmarken og ha noen dyr som beiter.