— Jeg kan bekrefte at dette er et kostbart og krevende tiltak. Trolig vil det komme på mellom 15 og 20 millioner kroner, sier bybanedirektør Rune Haugsdal.

Den svære steinmuren er mellom tre og fem meter høy og strekker seg i hundre meters lengde. I 90 år har den holdt på plass boligblokkene i Zinken Hopps gate, de såkalte BMV-boligene. Nå står muren for fall. Den er i veien for Bybanen.

I september eller oktober starter det møysommelige arbeidet med å plukke muren fra hverandre og flytte den rundt 1,35 meter lenger inn.

Si din mening om bybanen

Går på millimeteren

— Det må til for at vi skal ha tilstrekkelig bredde i tverrsnittet i traseen opp og ned fra Strømmen, sier Haugsdal.

I bakken mellom Strømmen og Danmarksplass skal det bli plass til kjørefelt for bil, to felt til Bybanen, sykkelfelt og fortau.

— Her er det snakk om at det går på millimeteren for å få det til. Hele Danmarksplass er veldig kritisk når det gjelder areal, sier sjefingeniør Magnus Natås i Statens vegvesen.

I byggeperioden vil kjørefeltet bli stengt for trafikk. Det betyr at både busser og biler må bruke hovedveien over nye Nygårdsbroen, mens syklister og fotgjengere henvises til Solheimsgaten. Haugsdal medgir at anleggsarbeidet er et utfordrende punkt.

— Men er det virkelig nødvendig å flytte muren? Kunne ikke noe av dette bli flyttet til andre siden av Fjøsangerveien?

— Det har vært sett på flere ulike alternativer, men veivesenet og kommunen har endt opp med at dette er løsningen vi vil går for, svarer Haugsdal.

Nei til tunnel

Blant alternativene har vært å flytte gang- og sykkelstien permanent til Solheimsgaten, der det nylig er opparbeidet en ny vei. Dessuten har det vært diskutert om bybanetraseen kunne legges delvis under jorden.

Begge deler har veivesenet sagt nei til.

— Det har vært masse frem og tilbake om hvor Bybanen skulle gå. Vi ønsket i utgangspunktet ikke å ha den over Danmarksplass i det hele tatt, men det ville politikerne. Da er den nåværende traseen den eneste mulige, sier Natås.

— Hvorfor kan ikke Bybanen gå i tunnel under Danmarksplass?

— Da må vi tenke litt fremover. På sikt ønsker vi å legge E 39 og gjennomgangstrafikken i tunnel. En bybane under plassen ville hindret det.

Står på leirgrunn

Natås medgir at løsningen som er funnet er både tungvint og kostbar.

— Det er en komplisert sak for Bybanen, men det har de gått inn i med åpne øyne, sier han.

Da reguleringsprosessen pågikk i 2002-2003, uttalte Byantikvaren at muren har «høy antikvarisk miljøverdi». Boligene i Zinken Hopps gate ble bygget i 1919. Flere av boligene står på leire, noe som gjør det vanskelig å flytte muren uten at grunnen siger.

— Derfor vil vi bruke en metode som heter jet-peling. Det betyr at vi sikrer fjellet og etablerer ny murfront mot veien, forteller Haugsdal.

Beboerne vil miste en drøy meter av hagene sine, men kan ikke protestere. Grunnen ble nemlig ervervet av Statens vegvesen for mange år siden i forbindelse med utvidelsen av Fjøsangerveien.

Odd Mehus