• Jeg flytter aldri tilbake. Blir huset bygd opp igjen, kommer jeg heller ikke til å selge det, sier Malvin Holsen.

Han bodde i Hatlestad terrasse 42, ett av husene som ble direkte rammet av jordraset. Tilfeldighetene ville det slik at Holsen hadde solgt boligen sin få dager før raset gikk. På eget initiativ hevet han handelen, slik at den nye eieren ikke risikerte å overta alle problemene og et ødelagt rekkehus.

— Skulle bare mangle, sier Malvin Holsen.

Han og konen har kjøpt seg nytt hus som de nå har flyttet inn i. Han er klokkeklar på at han ikke vil påføre andre å bo ved rasstedet, selv om huset hans skulle bli gjenoppført.

— Før spiser jeg grøt resten av livet. Jeg ønsker at disse husene aldri blir bygd opp igjen, sier han.

Ole Hermanrud i husrekken nedenfor er ikke like kategorisk.

— Jeg vet ikke. Sikkerheten må iallfall være tilstrekkelig ivaretatt, sier han.

Begge er enig i at det beste kanskje er om husene blir revet og beboerne får muligheten til å sette opp nye hus et annet sted.