For et og et halvt år siden fikk Anne Karin Seim og sønnen Arild (5) beskjed om at de måtte flytte ut av leiligheten sin i Ladegårdsgaten nummer 70. Skadene på bygningen var da så store at bygningen sto i fare for å rase sammen. 15 leiligheter ble evakuert. Men etter tre måneder måtte Seim og sønnen flytte tilbake igjen på grunn av det økonomiske aspektet.

— Jeg vet det er livsfarlig å bo her, men jeg har ingen andre alternativer. Vi hadde flyttet i morgen, dersom vi hadde hatt pengene, sa Anne Karin Seim til bt.no i fjor høst.

Usikker fremtid

I desember fjor ble de 70 beboerne tilkjent over 80 millioner kroner i erstatning fra Bergen kommune. Grunnlaget for dommen i Bergen tingrett var at kommunen var ansvarlig for skadene på byggene. Retten mente at en vann— og avløpstunnel som kommunen bygde under borettslaget i 97/98 var årsaken.

— Det betyr at jeg endelig kan gå ut på boligjakt slik at jeg og min sønn kan få et større og bedre sted å bo. Men jeg tørr ikke å feire før pengene står på kontoen sa hun da.

Og nå må hun belage seg på å vente lenge på erstatningspengene. For i dag valgte altså kommunen å anke dommen.

— Jeg visste at kommunen ikke ville gi seg, men jeg hadde håpet at de hadde tatt en annen beslutning. Nå er det lagmannsretten neste, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Dekker boutgifter

Men til tross for at kommunen anker dommen, lovte byrådsleder Monica Mæland i dag at kommunen skulle dekke ekstrakostnader beboere har hatt ved å bo et annet sted og deres fremtidige boutgifter frem til saken er avgjort.

— Gjennom mediene er vi også kjent med at det er noen som ikke har hatt råd til å flytte ut selv om de er blitt rådet til det. Det vil de nå få muligheten til, sier Mæland på pressekonferansen.

Mæland sa at kommunen skal orden opp i dette så fort som mulig.

— Vi skal ta kostnaden slik at den økonomiske belastningen ikke blir så tyngende, sier byrådslederen.

Hjelpen kom sent

Seim synes dette høres flott ut, men mener kommunene burde kommet på banen på et mye tidligere tidspunkt.

— Da vi ble evakuert tok jeg kontakt med kommunene for å høre om de hadde et sted vi kunne bo uten å få hjelp, sier hun og legger til

— Men det har vært mye press fra media og da føler de vel at de må gjøre noe.

Nå håper hun at kommunen tar kontakt med henne så snart som mulig.

— Det er klart at dersom vi får dekket boutgiftene et annet sted, flytter vi med en gang, sier hun.