Det sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

— Politiet ønsker å flytte busstoppet på Torget for å unngå opphoping av mennesker? - Dette må vi se i forhold til publikums behov for buss. Plasserer vi det lenger unna, så kan det også tenkes at vi trekker med problemene. Men vi er åpne for å diskutere dette med politiet.

- Hvordan stiller du deg til å flytte drosjeholdeplassene på Ole Bulls plass, Torggaten og Torget? - I vår strategi for plassering av drosjer er det allerede klart at drosjeholdeplassen utenfor Wesselstuen skal bort. Et alternativ er å flytte det til gaten langs Festplassen. De to andre inngår også i diskusjonen rundt planen, uten at noe er bestemt ennå. Hensikten er å få mer flyt for drosjene, samt å få en del av publikum ut i randsonen av sentrum.

- Politiet ønsker færre nattåpne k iosker der folk stimler sammen. Hva kan gjøres med det? - Dersom man har godkjenning for å drive kiosker i bygninger som er regulert for næringsformål, kan vi ikke hive dem ut. Men planlegging av slike ting er vi også villige til å diskutere.

- Politiet vil ha mer lys på Torget, utenfor Fotballpuben og på Vågsallmenningen? - Vi jobber med en plan for lyssetting i sentrum nå. Blant annet skal Vågsbunnen og Korskirkeallmenningen belyses bedre. Området ved Fotballpuben er ikke diskutert konkret ennå, sier Iversen.

— Men jeg vil også komme med en utfordring til politiet: Vil de forsterke innsatsen sin? Vil de patruljere oftere og med mer folk i gatene?

Byrådsleder Henning Warloe har ansvar for skjenkepolitikken.

**- Politiet ønsker seg mer ulike stengetider på utestedene, slik at ikke alle strømmer ut i gaten samtidig?

-** Før hadde vi det slik, og det advarte politiet mot. Da gikk folk fra de utestedene som stengte og stilte seg i kø ved dem som fortsatt var åpne. Dette advarte politiet mot den gang. Jeg tror ikke dette løser noe problem. - Politiet vil ha spredning på nye skjenkeløyver. Hvordan ser du på det? - Resonnementet har jeg sans for. Men det åpner jo for forskjellsbehandling. Det blir vanskelig i praktisk politikk å si nei til en som ellers oppfyller kravene, med den begrunnelsen at naboen driver utested.

- Politiet ber om strengere skjenkekontroll? - Hundre prosent enig. Vi legger opp til en skjerping av kontrollen i 2007, spesielt mot steder med mye og unge mennesker. For øvrig er kontrollen også skjerpet de siste årene.