De er villig til å rette seg etter anmodningene fra kommunene om å flytte busstoppet, selv om en helt fersk konsulentrapport ikke konkluderer entydig med at plasseringen av busstoppet utenfor den fredede bygningen er årsaken til skadene.

SPREKKER: Tydelige sprekker er synlig i veggene på det gamle rådhuset.