GUNNAR WIEDERSTRØM

Intervjuet med Himle kom på bakgrunn av flere oppslag i Bergens Tidende og BA om den negative utviklingen i ungdomsmiljøet i Landås bydel, der Himle selv har bodd de siste 40 årene.

Svada fra byråden

Hans-Carl Tveit, byråd for oppvekst, har foreslått å bøte på problemene ved å gjenopprette en såkalt koordinatorstilling som skal samordne tiltakene rettet mot barn og unge i bydelen.

Himle uttalte til BA:

«Politikere later som om de kan ordne opp i tunge rusproblemer med en koordinatorstilling. Det er det dummeste jeg har hørt.»

Og videre om det samme temaet: «Når oppvekstbyråden slår seg for brystet med noen koordinatorstillinger, er det svada. Han bør spørre seg hva Bergen egentlig tilbyr sine barn og unge.»

Himle uttalte seg som beboer i bydelen og som tidligere ungdomsarbeider i Bergen kommune.

Taust fra kommunen

Denne uttalelsen ble åpenbart for sterk kost for hennes nærmeste overordnete, kommunaldirektør for helse og sosial, Finn Strand. Himle ble i går innkalt til møte hos kommunaldirektøren. Han skal ha meddelt Himle at hun ikke lenger kunne jobbe i byrådsavdelingen. Men det skal ikke være snakk om noen oppsigelse. Saken har og vært diskutert mellom enkelte byråder.

Finn Strand bekrefter overfor BT at han har hatt en samtale med Himle. Ut over det vil han ikke si noe om saken.

— Dette er en personalsak, sier Strand.

— Jeg har et politisk ansvar, ikke et personalansvar. Jeg har derfor ingen kommentar til dette, sier byråd for helse og sosial, Trude Drevland.

Kan ende i retten

Heller ikke Ågot Himle vil uttale seg, men etter det BT får vite fra andre med kjennskap til saken, skal Himle ha tatt det svært ille opp at hun ikke lenger kan arbeide som seniorrådgiver. Dersom kommunen står fast på at Himle skal flyttes, kan det ende med et rettslig oppgjør.

Både byråder og ledere i administrasjonen har tidligere uttalt seg positivt til at ansatte ytrer seg om politiske spørsmål i kommunen. Byråd Tveit uttalte til BT i desember i fjor at det var meningsløst å gi rektorer munnkurv i spørsmål om skolenedleggelser. Også byrådsleder Monica Mæland har uttalt til BT at det er lov for ansatte å uttale seg. Dette er også tatt opp internt i kommunen.

FLYTTES: Uttalelsene fra seniorrådgiver Ågot Himle skal ha blitt for sterk kost for kommunaldirektør for helse og sosial, Finn Strand.<br/> ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL