Det handler om Haakonsvern, og modernisering av Forsvaret. Å lese disse tallene i den proposisjonen som forsvarsminister Kristin Krohn Devold i går la frem er umulig. Men i teksten står det at «... for å oppnå best mulig styrings-, kompetanse-, og kostnadssynergier vil det bli foretatt en samlokalisering av alle hovedfunksjonene i den nye Materielldivisjonen på Kolsås».

Oversatt til bedre norsk betyr det at 340 stillinger ved Haakonsvern etter planen skal overføres til Kolsås ved Oslo, der Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) skal samle sin Materielldivisjon. Dette er jobber som er knyttet til Sjøforsvarets ikke-stridende avdelinger, særlig knyttet opp mot innkjøp og prosjekter.

Flyttingen til Bærum skal skje innen utgangen av 2006, dersom Stortinget gir sin tilslutning.

— Dramatisk

— Dette er dramatisk av flere grunner, men først og fremst for det videre arbeidet med fregattkjøpene og andre store investeringsprosjekt i Sjøforsvaret. Det sier orlogskaptein Rolf Ledal, som er tillitsvalgt for Befalets Fellesorganisasjon (BFO) ved Haakonsvern.

— Det er i dag ingen som kan svare oss på hvordan dette kuttet i stillinger og ikke minst reduksjon i kompetanse skal gjennomføres. Vi er overhodet ikke blitt spurt eller hørt i den prosessen som har pågått i forsvarsledelsen, sier han.

— I verste fall kan dette medføre både fordyrelse og forsinkelser i milliardklassen. Tenk bare på all den reisevirksomheten som blir nødvendig mellom Kolsås og Haakonsvern, det er tross alt her vi har båtene, det er her Marinen har sin hovedbase.

Ledal legger til at det nå blir beinhard jobbing mot Stortinget frem til den endelige beslutningen skal fattes.

Redde

Bergens Tidende har også snakket med sivilt ansatte ved FLO på Haakonsvern, som ikke våger å stå frem.

— Vi er livredde for stillinger og vår fremtid dersom vi åpent kritiserer forsvarsledelsen, sier en ansatt til BT.

— De militært ansatte vet på en måte at de må regne med beordring og flytting når de går inn i Forsvaret. Men for oss som er sivilt ansatte, med familier og sosiale nettverk, er det ikke slik. Vi har ingen ønsker om å bli revet opp, og tvangsflyttet til en annen kant av landet.

Både de sivile og de militært ansatte er svært skuffet over den manglende informasjon de har fått.

— Faktisk har vi ikke fått vite noe som helst, selv om ryktene har gått, sier de.

— Hver gang vi har stilt konkrete spørsmål, er vi møtt med nedslåtte blikk.

Og da de to lederne av BFO og NOF møtte opp på Krohn Devolds pressekonferanse i går, ble de nektet adgang.

— De representerer samlet 95 prosent av alt befal i forsvaret, sier Rolf Ledal til BT.

Sammen med aksjonister fra Changemaker, Kirkens Bymisjons ungdomsorganisasjon, måtte tillitsfolkene gjøre helomvending i porten på Forsvarsmuseet, der pressekonferansen ble holdt.

TAR OG GIR: I fjor flyttet Høyre-statsråd Victor Norman 100 stillinger i Konkurransetilsynet fra Oslo til Bergen. I går foreslo Høyre-statsråd Kristin Krohn Devold å flytte 340 stillinger i Sjøforsvaret fra Haakonsvern til Kolsås ved Oslo. Fungerende forsvarssjef Svein Ivar Hansen er enig i omleggingene av Forsvaret.<br/>Foto: HÅVARD BJELLAND