MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.no

— Det er godt mulig dette gjør at en flytting av NSB sin godsterminal fra Nygårdstangen til Arna blir påskyndet, sier leder i bydelsstyret i Arna, Erling Mjelde, til Bergens Tidende.

Det har lenge vært et uttalt mål for Bergen kommune å flytte NSB sin godsterminal fra Nygårdstangen til Arna. Så langt har NSB ikke vært villig til dette.

Positive ringvirkninger Et av NSBs viktigste motargumenter har vært at det ikke er bygget veitunnel gjennom Ulriken. Nå er arbeidet med å planlegge Ulrikstunnelen godt i gang og det kan ytterligere påskynde en flytting.

Målet for Bergen kommune er at flere bedrifter skal følge etter og etablere seg i Arnadalen.

— Vi håper engrosbedriften vil gå i front for ytterligere investeringer. Hvis også NSB flytter til Arna, kan det få positive ringvirkninger, sier Mjelde.

Ferdig i 2004 Engrosbedriften Køff-Asko Vest holder i dag til på Nesttun, med 300 ansatte. Konsernet omsetter for 2,5 milliarder kroner i året, og står for utkjøringen av 47 prosent av varene til butikkene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Etter det Bergens Tidende forstår, vil utbyggingen totalt koste rundt 350 millioner kroner.

— Det er snakk om en betydelig investering, som vi trolig vil foreta i flere trinn. Minst to, sier administrerende direktør Edvin Nilsson.

Han håper at bygget er klart til å tas i bruk i 2004.

Køff-Asko Vest sine byggeplaner skal behandles i byrådet 26. juni, deretter går den tilbake til bystyret.