EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.no— Det kan nok føles urettferdig for noen. Men reglene er laget for å få en smidig overgang til reformen for hele Norges befolkning, sier prosjektleder for trygdeetaten i Hordaland, Katrine Horn Johnsen.Fra 1. mars gjelder nemlig spesielle regler for deg som vil ha egen fastlege.Det tas ikke hensyn til kroniske sykdommer, høy alder, at du har plukket ut din favorittlege - eller hva legen selv måtte ønske. Etter journaldato Neste uke får hordalendinger et skjema i posten. Der kan du sette opp tre legeønsker ut ifra en liste over tilgjengelige fastleger i kommunen. Det gjelder 387 leger i hele Hordaland, og 200 bare i Bergen.* Dersom en populær lege settes på førsteplass av flere pasienter enn legen kan ta imot innenfor ordningen, gjelder prinsippet om ansiennitet.Altså: Jo eldre journaldato legen har på ditt navn, jo bedre plass i køen. * Blir det konkurranse om legeønskene du setter på andre- eller tredjeplass, går trygdeetaten blindt etter postnummeret.Altså: Jo nærmere du bor legen, jo bedre plass i køen. - God dekning - Ansiennitet og postnummer er kriteriene som er mulige å jobbe etter. Sett under ett er dette fornuftig og rettferdig, selv om enkelte kan føle det urimelig, sier Horn Johnsen.Og hun legger til: - Legene har inngått avtaler om mange pasienter på sine lister. Derfor blir fastlegedekningen god for hele Hordaland. Det er grunn til å tro at de fleste blir fornøyd.Privatpraktiserende og kommunale allmennleger har forhandlet individuelt med sine kommuner, og vil i gjennomsnitt ha 1500 pasienter på sin "fastlegeliste". Disse pasientene har fortrinnsrett ved timebestilling, og betaler lavere egenandel enn de som aktivt har valgt å stå utenfor ordningen. Først til møllen Trygdeetaten i Hordaland mottar daglig 30-40 telefoner fra bekymrede pasienter.De får høre at det fortsatt er håp selv om legeønskene ikke slår til.- Noen fastleger kan få ledige plasser ved at pasienter går bort, flytter fra kommunen - eller ved at legen utvider listeavtalen med kommunen. Derfor er det mulig å bytte i etterkant. Da blir det først til mølla. Men det skjer først etter at ordningen trer i kraft i juni, sier Horn Johnsen. Pasienter kan bytte fastlege opptil to ganger i året, og har rett til å oppsøke en annen fastlege dersom man er misfornøyd. Journalkopi skal da sendes til den ordinære fastlegen.- Kan du ringe legen din og be pent om å få komme på pasientlisten?- Nei, legen har ikke noen innflytelse. Men enhver lege kan selvfølgelig fritt ta imot pasienter utenom ordningen, sier Horn Johnsen.Men dersom pasienten da ikke er registrert i fastlegeordningen, blir egenandelen dobbelt så høy.

fakta/fastlegeordningen

  • Ordningen ble vedtatt i Stortinget i 1997, og trer i kraft i juni i år. * Neste uke får alle hordalendinger over 16 år informasjon i posten. På et skjema kan du velge lege fra en liste over fastleger i din kommune eller bydel.* Du fyller ut skjemaet og returnerer det. Du kan også svare over telefon eller på internett. Svarfristen er 1. mars. I løpet av mai vil du få beskjed om hvem din fastlege blir.* Sender du ikke svar, får du tildelt en fastlege. Du kan også krysse av for å stå utenfor fastlegeordningen, men da må du betale mer når du går til lege. * Din fastlege skal være tilgjengelig i ordinær arbeidstid, og du har fortrinnsrett ved timebestilling. Du kan bytte lege to ganger i året. Stoler du ikke på diagnosen, har du krav på en annen leges synspunkt. * Fastlegedekningen i Hordaland er beregnet til 112 prosent, mens Bergen får 113 prosent. Trygdeetaten lover dermed at alle får tilbud om fastlege.

LES OGSÅ: - Bra for pasienter i byene Navngir ikke leger på klagetoppen Rømmer fra private legesentre

SNART FASTLEGER: -De fleste får nok legen de ønsker seg, tror legene Guri Rørtveit og Ole Frithjof Norheim ved Ulriksdal legesenter.