For første gang på mange år, er det også nedgang i utenlandstrafikken til og fra Flesland i oktober. Forrige måned dro fem prosent færre bergensere ut av landet med fly.

Likevel hevder flyselskapene at den såkalte 11.septembereffekten er liten på Flesland. Trafikksvikten forklares først og fremst med høyere flyavgifter, dyrere billetter og at man i år ikke har den positive effekten kulturbyåret i Bergen ga for flytrafikken i fjor.

— Totalt har vi hatt en nedgang på 12-13 prosent på Flesland hittil i år. Størst er nedgangen i kystrutene. Men vi har ikke sett spesielle endringer etter 11. september. Unntaket er en liten nedgang på ruten Bergen - Amsterdam, sier Braathens stasjonssjef på Flesland, Robert Rastad til Bergens Tidende.

SAS-svikt på 10 prosent

— Totalt har SAS en trafikknedgang på ca. 10 prosent i Sør-Norge. Men vi har ikke noe grunnlag for å hevde at terroraksjonene i New York og Washington er noen hovedårsak til trafikksvikten de to siste månedene. Vi har hatt en dramatisk nedgang i innenlandstrafikken i hele høst. Dette skyldes først og fremst økningen i flyavgiftene fra 1. april og situasjonen i verdensøkonomien, sier distriktssjef i SAS, Tim Smistad til Bergens Tidende.

Lite lystelig statistikk

Den helt ferske trafikkstatistikken for Flesland er lite lystelig lesning. I september gikk passasjertallet på Flesland ned med 9,4 prosent på innenlandsrutene, mens det var en vekst på 6,1 prosent på utenlandsrutene.

I oktober var det enda verre. Da falt innenlandsrutene med hele 12 prosent i forhold til samme måned i fjor. For første gang på lenge, var det også færre utenlandspassasjerer i oktober. Det er også svikt i chartertrafikken, mens helikopterflygingene til og fra Nordsjøen har en liten vekst.

Verst for lavpris

Hittil i år har Flesland opplevd en nedgang på 6,1 prosent i den samlede fly- og helikoptertrafikken.

Smistad sier at SAS har tatt markedsandeler i den norske flytrafikken. I stor grad har SAS klart å opprettholde forretningstrafikken mellom Bergen og Oslo, men opplever en kraftig svikt i lavpris- og fritidsmarkedet. Størst er trafikksvikten mellom Bergen og Stavanger, der de økte flyavgiftene har ført til at mange heller velger buss eller hurtigbåt. Han hevder også at selskapet har tatt markedsandeler her i landet.