Det ekstraordinære tiltaket er ment å avhjelpe situasjonen for NSBs kunder ved avvikssituasjoner.

Pendlere som venter på forsinkede lokaltog, vil fra mandag av kunne benytte Flytoget eller et av NSBs fjerntog i stedet.

— Det er altså ikke er fritt fram for de reisende å velge fjerntog eller flytog i stedet for lokaltog dersom trafikken går som normalt. Dette vil kun være mulig dersom lokaltoget er innstilt eller sterkt forsinket, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til NTB.

Hun sier de reisende vil bli informert om muligheten for å ta andre tog, dersom det er uregelmessigheter i togtrafikken. Men tiltaket vil ikke være til hjelp dersom forsinkelsene skyldes for eksempel signalfeil eller kabelbrudd.

— Administrerende direktør Linda Bernander Silseth i Flytoget AS sier hun er glad for å kunne hjelpe NSB og pendlerne, men understreker at hovedprioriteten er å frakte reisende til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen uten forsinkelser.