Det var villreinutvalget for Hardangervidda som gjennomførte tellingen.

Sekretær Nils Runar Sporan i villreinnemnda for Hardangervidda forteller til Bergens Tidende at det ble gjennomført rekognosering ved hjelp av snøskutere over store deler av Vidda torsdag. Det ble gjort for å fastslå hvor dyreflokkene sto. I det fine været fredag var fire småfly på vingene for å fotografere dyreflokkene.

Sporan sier at det var gode forhold for fotografering på det meste av Vidda. Men østpå er det lite snø. Noen steder der var det dermed ikke optimale forhold for fotografering av dyrene på grunn av en del snøfrie områder.

Villreinutvalget skal nå telle dyrene som er festet på filmrullene. Resultatet vil foreligge om noen dager.

Villreinutvalget og villreinnemnda hadde møte i Kinsarvik lørdag. På grunn av ulykkesskredet som stengte veien ved Eidfjord, uteble noen av deltakerne mens noen ble sterk forsinket fordi de måtte kjøre om Hemsedal og med ferge over fjorden.

Til møtet forelå et høringsutkast fra villreinutvalget om å halvere jaktkvoten fra fjorårets kvote på 5000 til 2500. Saken ble drøftet uten at det ble fattet avgjørelse om kvotestørrelsen. Det skjer først i midten av april, opplyser Sporan til BT.