Meklingsmann Elisabeth Stenwig kunne like etter 5.30 torsdag morgen kort konstaterte at det er full konflikt mellom Norsk Kabinforening og ledelsen i SAS Braathens.

Det medfører at de aller fleste av SAS Braathens avganger innenlands innstilles fra torsdag morgen med umiddelbar virkning, noe som vil ramme 28.000 reisende.

Norsk Kabinforening representerer 1.070 ansatte i tidligere Scandinavian Airlines. YS-forbundet Parat, som innbefatter de 365 tidligere Braathens-ansatte organisert i SAS Braathens Kabinforening, fortsetter meklingen.

Irritert Administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens var tydelig irritert da han torsdag morgen orienterte om Norsk Kabinforenings beslutning om å forlate forhandlingene.

– Vi beklager sterkt at en av partene har brutt samtalene før realitetsforhandlingene var i gang, og dette kommer fra en gruppe som tjener 25 prosent mer enn konkurrentene. De har gjort krav om fem uker mindre arbeidstid i året, uten å være villige til kompromiss, sa Petter Jansen.

– Renommeet ødelagt I etterdønningene fra flygerkonflikten i januar har SAS Braathens nylig fått elendig uttelling på et kundebarometer som måler forbrukernes tillit.

– Det er forferdelig. Senest i fjor vant vi kåringer om å være den mest spennende bedriften å jobbe i, men nå har vi langt på vei ødelagt hele vårt renommé, sa Jansen.

Det meste av SAS Braathens trafikk blir rammet av streiken, bortsett av enkelte avganger fra Stavanger og Trondheim og en del flyginger til København, Stockholm og Frankfurt.

STREIKEFARE: SAS Braathens kan bli rammet av streik fra klokken 05 torsdag morgen.
Arkiv