Det er kjærlighet i luften.

I løpet av vinteren har et ungt havørnpar ankommet og etablert seg en base ved Flesland lufthavn i Bergen.

— Det er jo litt spennende, sier Aslak Sverdrup. Han er sjef for lufthavnoperative tjenester ved flyplassen, en jobb som nettopp er blitt utvidet med også et visst ansvar for ørnenes operasjoner.

Første havørnpar

Ørnene er blitt tidvis observert i rundt to års tid. I vinter ble de for første gang sett mens de hamstret kvister til reir slik hjemvendte charterturister hamstrer sprit i taxfree'en.

ØRN I FLUKT: To unge havørner har slått seg til ro på Bergen lufthavn, Flesland. Det er første gang hekkende havørner har slått seg til i Bergen.
Avinor

— Det betyr at ørnene begynner å hekke i år. I så fall er det det første havørnparet i Bergen noensinne, så vidt vi vet, sier Tore Wiers.Han er fagkonsulent ved Uni Miljø ved Universitetet i Bergen, ansvarlig for prosjektet Havørn i Hordaland og har gitt råd til Avinor.

For de flyreisendes del kan ørnene faktisk være til nytte.

Menyen

— Vi har hatt en risikoanalyse for å se hvordan vi skulle håndtere dette. Det vi har funnet ut til, er at dette kan være positiv bistand til vår fuglekontroll, sier Sverdrup.

Havørnen er Nord-Europas største rovfugl, og går ikke av veien for å spise både fugl og fisk. I dag må mannskapene ved flyplassen tidvis jage de minste flyvende vesenene med våpen.

Ørnene kan komme til god nytte for å redusere antallet fugler, mener de.

— Sikkerheten vil uansett alltid ha den høyeste prioriteten på en lufthavn. Det vil være en løpende evaluering av risikoen knyttet til all fugleaktivitet ved lufthavnen, skriver lufthavnsjef Adelheide Nes.

Trolig har ikke ørneparet ansett sine noe større flyvende naboer på rullebanen som særlig til trussel. Reiret befinner seg på det gamle militære området av lufthavnen, et inngjerdet område der de får litt avstand til mennesker. Reiret ligger rundt 600 meter fra rullebanen.

Etter hva Wiers klarer å se, er ørnene rundt fem til sju år gamle. Dette kan nemlig bli anslått etter en fjærmanke på hodet som lysner i takt med alderen.

Motortrøbbel

Men noen spår trengsel i luftrommet.

Til BA sier styremedlem Terje Hansen i Norsk ornitologforening og amatørornitolog at det kan være en viss risiko for at en ørn går i en jetmotor. I så fall vil motoren ryke.

— Det kan være fare for kollisjon, sier Hansen til avisen. Han bor selv på Flesland.

Ørnesyn

Kollisjonsfare tror ikke Avinor eller fagkonsulent Tore Wiers på.

For flyplassene både i Bodø og Trondheim har ørner på besøk hele tiden.

— Det har ikke vært konflikter i det hele tatt. Bodø har ørnene tettest på, og der er det ikke engang et tema. Men der hekker ørnene også på utsiden av sjøkanten. Her er de på innsiden, sier Wiers.

Dermed kan det bli noen gnisninger over rullebanen. Vindmøller på Smøla har drept ellers skarpsynte ørner, fordi de ikke klarer å bedømme roterende møller.

— Men et fly ser du milevidt unna. Jeg tror de vil takle flyene godt, sier Wiers.

Opptatt med ruging

I mai ventes unger - vanligvis en eller to stykk - og når de er blitt 11-12 uker, kommer Wiers og hans kolleger til å gå inn i området for å merke dem.

For tiden antar han at en av ørnene ruger i reiret, og har derfor ikke gått nært reiret.

— Det blir interessant å se hvordan en ungfugl takler flyene. Normalt sett tar foreldrene ham med til sjøen og lærer ham å jakte. Men det kan hende de holder seg på reirsiden av rullebanen, sier Wiers.

VINGESPENN: Havørn er vår største rovfugl, og kan ha et vingespenn på 2,60. Det er likevel litt mindre enn flyene som vil gå inn for landing rett ved siden av reiret.
Oddvar Flåm, Avinor