Over 100.000 passasjerer har hittil i år reist til og fra flyplassene i Førde, Florø, Sogndal og Anda. Likevel vil ikke regiondirektør Dag Aksnes i Avinors (tidligere Luftfartsverket) region Sørvest ta initiativ til å få bygget en ny regional flyplass på Hundvikfjellet i Eid kommune. En lokal komité har nylig satt i gang en aksjon for å få ny og fremtidig flyplass i Nordfjord, som kan erstatte Anda ved Sandane og Hovden flyplass ved Ørsta/Volda på Sunnmøre.

— Det er flott at det kommer en ny flyplassdebatt i Nordfjord. Men vi er heller opptatt av å utvikle det kortbanenettet som allerede finnes i Sogn og Fjordane, og som Stortinget har besluttet å opprettholde. Derfor kommer ikke Avinor til å ta noen initiativ i forbindelse med aksjonen for ny flyplass på Hundvikfjellet, sier Aksnes til BT.

De siste årene har passasjerstatistikkene ved flyplassene i Førde, Florø, Sogndal og Anda hatt en negativ passasjerutvikling. Men nå viser statistikkene at passasjerene vender tilbake igjen. Bare Florø lufthavn har en liten nedgang. Men den skyldes nesten utelukkende færre helikopterpassasjerer.

— Vi synes det er interessant at flytrafikken i Sogn og Fjordane øker i en tid der de store flyplassene opplever passasjersvikt. Selv om vi her snakker om små flyplasser, der en liten økning i passasjertallet kan utgjøre mye i prosent, er jeg godt fornøyd med det som skjer med flytrafikken i Sogn og Fjordane akkurat nå, sier Aksnes.

Han mener det er for tidlig å si noe om hva skiftet av flyselskap på rutene til og fra Florø kan bety for passasjertallene i tiden fremover.

— Men det er spennende å få inn en ny operatør. Det nye selskapet Danish Air Transport, som overtok Florørutene 1. april i år, forsøker seg nå på den aller første utenlandsruten fra Florø via Bergen til Billund i Danmark. Dette følger vi med stor spenning og håper på flere utenlandsruter på Florø etter hvert, sier han.