• Vi har bistått redningssentralen, sier lederen i Voss flyklubb.
  • Følg BTs livedekning i denne saken Jan Fredrik Fleicher Tønjum, leder i Voss flyklubb, forteller om arbeidet som har pågått:

— Vi har samlet mannskaper og medlemmer i klubben for å bistå redningssentralen etter deres anmodning, sier Tønjum.

— Jeg leste det på nyhetene og så ble jeg kontaktet av politiet ganske fort som leder i flyklubben, sier han.

Se hele videointervjuet øverst

Seks-sju norske fly

Det sakna flyet er ekstremt sterkt, lett å flyge og lite utsett for ulykker, ifølgje den skandinaviske agenten.

Kjetil Andreas Holteberg i Savage Aircraft Scandinavia AS har agenturet for flytypen Savage Classic, som nå er sakna i Voss.— Dette er eit typisk bush-fly, som er mykje brukt i vanskelege område som Alaska og Afrika, seier Kjetil Andreas Holteberg, dagleg leiar i selskapet. Han har sjølv eit tilsvarande fly som han brukar jamnleg.

Mikroflyet kan ta to personar, har vanlegvis ein Rotex-motor med 100 hk og ein marsjfart på 160 km/t.

— Ramma blir laga i Tsjekkia, og flyet blir skrudd saman i Italia. Det var ein veldig god ulykkesstatistikk, seier Holteberg.

Han meiner det går seks-sju slike fly her i landet.

Treng kort flystripe

— Det treng ekstremt korte strekningar for å lette og lande. Ein erfaren pilot greier seg med 60-70 meter. Det toler mykje, og er veldig lett å manøvrere. Det er rett og slett bygd for bush-flyging, seier Holteberg.

Flytypen vart første gong designa i 1937, og ifølgje flyagenten har det vore gjort berre mindre endringar i konstruksjonen sidan den gong.

— I dag er det vanleg at desse flya også er utstyrt med fallskjerm, som kan ta flyet trygt ned dersom det byrjar å falle, seier Holteberg.

Plar ha radioutstyr

Han opplyser at flya som blir levert i dag vanlegvis også har radio og transponder, for kommunikasjon med andre fly og flyplassar, sjølv om dette ikkje er påbudt.

Ifølgje Roger Handeland, leiar i Norsk flytekniker organisasjon (NFO), trengs det ikkje sertifikat for å flyge denne typen fly.

— Du treng berre eit løyve. Reglane for mikrofly er mindre strenge enn for småfly, seier Handeland.

Kan flyge lågt

Det finst heller inga rapportering for kvar desse flya landar. Mikrofly kan flyge veldig lågt over kuperte område, men dei har ikkje lov til å flyge i kommersielt luftrom, sier Handeland.

Drivstofftanken på Savage Classic-flya tek 70 liter med drivstoff. Med vanleg flyging er dette nok til mellom fire og fem timar i lufta. Med pilot, passasjer og drivstoff er totalvekta på ca. 450 kg.

ULYKKEN: Den skjebnesvangre turen begynte på Bømoen.