Dagfinn Haukås er mekaniker, men sliter med smerter i leddene. Han har vært sykmeldt siden første mai i år.

— Fastlegen min tror det kan være leddgikt, men jeg må utredes av en spesialist før jeg eventuelt kan begynne å jobbe igjen, sier Haukås.

Den 24. mai dumpet et brev ned i postkassen hans. Det var fra Revmatologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, som opplyste om at Haukås måtte vente inntil 15 måneder på behandling.

— Jeg mottar over 20.000 kroner i måneden i sykepenger. Tenk hvor mye det koster staten at jeg er sykmeldt, sier Haukås.

Sykmelding betyr ingenting

I januar i år gikk startskuddet for prosjektet «Raskere tilbake» Stortinget har bevilget ekstra penger til helseforetakene for at de skal kjøpe sykmeldte ut av helsekøen og få dem raskere tilbake i arbeid.

I Bergen er 120 personer blitt henvist til prosjektet så langt. Ingen av disse har fått behandling eller utredning på Revmatologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, ifølge assisterende avdelingsleder Johan Brun.

  • Vi klarer knapt å ta unna dem som har rett til nødvendig helsehjelp. De med rett til annen hjelp havner bakerst i køen. Det har ingen betydning om man er sykmeldt. Det er den harde realiteten her, sier Brun.

- Bedre tilbud fra august

I Stavanger er nesten fem ganger så mange som i Bergen blitt henvist til «Raskere tilbake».

— «Raskere tilbake» er vanskelig å håndtere. Flere sykehus hadde fylt kapasiteten sin før det startet, og det tar tid å bygge opp kompetanse for å tilpasse seg prosjektet, sier Anne Faugstad, viseadministrerende direktør i Helse Bergen.

Prosjektleder for «Raskere tilbake», Jon-Torgeir Lunke i Sosial- og helsedirektoratet, sier han har stor forståelse for at helseforetakene har kapasitetsproblemer.

— Det tar tid å etablere ekstraordinære tilbud. De regionale helseforetakene har meddelt direktoratet at tilbudene til sykmeldte vil bli flere og mer varierte fra medio august og utover, sier han.

Fikk time privat

Dagfinn Haukås er vurdert til å ha rett til «annen helsehjelp», og havnet derfor langt bak i køen. Han benyttet seg imidlertid av retten til fritt sykehusvalg, og kontaktet Pasientombudet, som rådet ham til å henvende seg til en privat klinikk i Stavanger.

— Jeg har fått time der i begynnelsen av september. Når man er sykmeldt er det lett å bli deprimert. Jeg vil tilbake i arbeid så fort som mulig, sier Haukås.

Anne Faugstad vil ikke kommentere situasjonen til Haukås.

— Vi kommenterer ikke enkeltsaker, sier hun.

Siv Dolmen