I et lite hus på Breistein satt i går kveld en fortvilet far. De syv barna til Andre og Cecilie Kashafali Zirmwbagabo hadde ikke spist hele dagen. To av dem er alvorlig syke. Men pengene er slutt, og kjøleskapet helt tomt.

Advokatfullmektig Jan Frode Knarvik gjorde denne måneden Fylkesmannen oppmerksom på at Bergen kommune skal ha mottatt 586.000 kroner i intergregingstilskudd fra Integrerings— og mangfoldsdirektoratet vest for at familien bor i Bergen. Disse pengene har Cecilie og Andre sett lite til.

— Vi har ikke spist i dag. Jeg vet ikke om noen steder i verden der det blir brukt som straff å ikke gi mat.

Vil ikke hjelpe

Fungerende kommunaldirektør Jan-Petter Stoutland sier han ikke kjenner til at Bergen kommune skal ha mottatt et slikt tilskudd for familien.

— I så fall er det gjort en feil. Om dette er tilfellet må det korrigeres, da vil pengene vil bli ført tilbake, sier Stoutland.

Bergen kommune vil ikke gi økonomisk støtte til familien, som er kvoteflyktninger. Åsane sosialkontor, som tidligere har bidratt med totalt 28.000 kroner, anser nå saken som avsluttet. Dermed står familien uten penger. De siste månedene har familien overlevd ved hjelp av Frelsesarmeen i Solheimsviken.

- Uverdig

— Da vi kom på besøk, så vi at kjøleskap og fryser var absolutt helt tomme, sier Toril Grytten, som har engasjert seg gjennom Frelsesarmeen.

Diakon i Frelsesarmeen i Solheimsviken, Harald Staveland, har selv forsynt familien med mat.

— Denne familien sulter. Jeg har jobbet med sosialt arbeid i over 30 år, og kjenner en del mennesker som har vært i vanskelige situasjoner. De er behandlet på en veldig uverdig måte, og opplever både sult og alvorlig sykdom. Vi har måttet hjelpe dem med mat, klær og pengemidler, og dette gjør vi ikke ukritisk. Men vi har måttet gi dem mat for at de skal kunne klare seg, sier Staveland.

— Jeg hadde håpet at familien, som har opplevd noe av det verste av kriger, skulle slippe å oppleve dette. Det er helt uverdig. Man kunne forvente større empati, sier Staveland.

— At de har sultet er uverdig i Norge, som regnes som verdens rikeste land. Vi har sett endel og hjulpet mange, men dette tilfellet er unikt. Jeg kjenner ingen liknende tilfeller.

Alvorlig syke barn

Bergen kommune mener familien ikke skal bo i Bergen, men i Vadsø, der de ble plassert på mottak da de kom til Norge. Ifølge reglene for kvoteflyktninger skal de bli værende i fem år på det første mottaksstedet. Dette gjør foreldreparet svært fortvilet. Familiens advokat, Jan Frode Knarvik, mener familien har tungtveiende grunner til å få bli i Bergen. I går fikk han imidlertid avslag på anken til Fylkesmannen i Hordaland.

To av barna, vesle Esther (8) og minstejenten Berma Beate (2) er rammet av en alvorlig sykdom som, dersom de ikke får stabil og langvarig behandling, kan være dødelig.

Barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus anbefaler sterkt at familien i oppholder seg i bergensområdet for å «sikre adekvat behandling og oppfølging».

Må ha utdanning fra Bergen

Andre Kashafali ønsker dessuten sterkt å jobbe som sykepleier, men norske myndigheter krever at han må tilpasse sin sykepleierutdanning til norske forhold for å kunne jobbe her i landet. Dette tilbudet finnes ikke i Vadsø, og han ble anbefalt å flytte til Bergen, som er et av fem steder i Sør-Norge som tilbyr denne videreutdanningen.

— De sa jeg måtte studere og få en jobb for å få et godt liv i Norge. Men nå sulter vi. Ikke engang hunder sulter her. Vi er så urolige, og tenker hele tiden, om natten og om dagen. Vi klarer ingen ting, sier han.

Barna ble også utsatt for utstrakt mobbing i sitt skolemiljø, og er livredde for å flytte tilbake.

Rømte fra krigen

Familien rømte fra den brutale borgerkrigen i Kongo. Andre jobbet som sykepleier og ble fengslet for arbeid med menneskerettigheter. I 2003 var familien blant de «heldige» som i en flyktningleir i Tanzania ble intervjuet av norske myndigheter og fikk status som FNs kvoteflyktninger. Denne type flyktninger følges av en viss sum penger fra den norske staten.

Sosialsjef i Åsane, Jostein Hestnes, sier vedtaket om å ikke hjelpe familien i Bergen er fattet ut ifra en helhetsvurdering.

— I denne saken som i andre saker vil det foreligge individuelle forhold, men slik vi har vurdert det vil deres situasjon kunne følges opp i den kommunen de er blitt bosatt i (Vadsø, red.anm.), sier Hestnes.

— Vadsø kommune har et tilbud stående til rådighet for dem, sier han.

FORTVILET: - Ikke engang hunder går uten mat her i Norge. Og så skal barn gå sultne. Hvordan kan det være slik, spør Andre Kasfahali Zirmwaragabo og konen Cecilie. De to er kvoteflyktninger. Nå vil ikke Bergen kommune gi demmer penger. FOTO: VEGAR VALDE
Vegar Valde