INGVILD TENNFJORD

Hordafor A/S er tar imot fiskeslo og død fisk fra hele kysten. På Salthella på Austevoll, omgjøres avfallet til olje og dyrefôr. Bivirkningen er en ulidelig stank og i noen tilfeller gassutvikling som nordavinden fører inn vinduer og sprekker til bedriftens naboer.

-Det er en forunderlig tung stank. Lukter forferdelig, og ligger lavt akkurat som gass, sier Laila T. Stenevik.

På varme dager må hun og mannen rømme huset. Feriegjestene og barnebarn klarte ikke å nyte ferien og flyktet de også. Lukten fra Hordafor skaper hodepine og kvalme, irritasjon og svie i øyne i tillegg til generelt ubehag av eimen. Sammen med andre naboer har de kjempet for levelige kår i tolv år. Like lenge har de fått løfter om bedring og renseanlegg som skal fjerne lukten.

— I 1995 lovet eier Odd Karsten Østervold at alt skulle bli bedre. Vi har ikke merket noen ting. Vi føler at vi ikke blir trodd, og at vi er en kasteball mellom stat, fylke, kommune og lensmann. Bedriften har vi gitt opp å snakke med, sier Rune Stenevik.

Også legen ble syk

Først nå ser det ut til at det blir fortgang i saken. I forrige uke var det så ekstremt at Laila T. Stenevik og hennes mann Eivind Stenevik tilkalte lensmann og lege. Kommunelege Maged Teir kom ut og karakteriserte forholdene som helseskadelige og krevde handling. I sin rapport til helse- og sosialsjef Arve Sunde i Austevoll kommune skriver han:

«Min overraskelse var stor over hvor mye gass/lukt som var overalt, og det undrer meg over at man ikke har gjort noe med problemet». Legen ble selv syk etter å ha tilbrakt en halvtime på stedet.

Fulgte ikke pålegg

Fylkesmannens miljøvernavdeling har oppsyn med Hordafor A/S.

— Vi ser alvorlig på saken. Selvfølgelig kan ikke naboene ha det slik, sier saksbehandler Astrid Holte. I 2000 ble det foretatt en inspeksjon som konstaterte avvik og manglende rutiner under lossing og lasting av produkter.

— Vi ba Hordafor om å installere avsug og bedre renseanlegg. To år senere er tiltakene fremdeles ikke iverksatt tilfredsstillende. De har ikke grepet godt nok fatt i problemene med lukt, hevder Holte.

Hordafor har etter uttrykningen i forrige uke skrevet forslag til tiltak som kan bedre plagene, og fylket vil i samarbeid med kommunen se nærmere på saken. Naboene tar det hele med resignert ro.

— Jeg har ingen tro på at de gjør noe med det. De har sagt det i alle år. Selv ville jeg aldri kjøpt en tomt og bygget et hus der ute, sier Line Steinvik.

Laila T. Stenevik og mannen Eivind ønsker seg bare å kunne bli boende i hjemmet sitt.

— På dager uten lukten føler jeg at jeg lever i en drøm. Snart våkner jeg opp i stanken igjen, sier Laila T. Stenevik.