Hittil har de måttet klare seg med et gammelt «sponplate»-piano, så investeringen vil nok gjøre Korskirken attraktiv for etterspurte pianister.

— Ja, forhåpentligvis. Jo da, vi har stor tro på det, sier Leif Jarle Theis, daglig leder i Kirkens Bymisjon.

— Hvordan har dere klart å skaffe pengene, det er jo en stor sum dette.

— Det er gaver. I vår fikk vi en henvendelse fra en som ønsker å være anonym. Vedkommende ville gi 500.000 kroner til et konsertflygel. Da begynte vi å undersøke i markedet. Vidar Eldholm, som er vår kulturkoordinator, fikk oppdraget, og tok kontakt med pianist Einar Røttingen, som også er professor i utøvende musikk ved Griegakademiet. Valget deres falt til slutt på et japansk Yamaha-flygel, den aller beste modellen deres. Men dette flygelet kostet 750.000, så vi manglet en del. Men også det løste seg. Familien Bryhildsens legat kom med 150.000 og Mowinckel Management 100.000 kroner.

— Har dere ikke egentlig andre ting dere kunne brukt pengene til?

— Det kan du gjerne si, men gavene var øremerket flygel. Det var enten instrument eller ingenting.

  • Så valget falt ikke på et Steinway-flygel?

— Nei. Kanskje hvis vi hadde dobbelt så mye penger. Men dette skal være av topp kvalitet, noe av det beste som kan skaffes.

— Hvordan vil det låte i det store kirkerommet?

— Det vet vi faktisk litt om, for vi har hatt konsert med lånt flygel. NRK spilte inn et program som ble sendt i julen. Vi prøvde alternative plasseringer, og kom til at midt i kirken var beste stedet. Her er det flott akustikk, sier Vidar Eldholm.

Les mer om flygelet i BT i morgen, søndag 8. juli

HELGE HANSEN
HELGE HANSEN