— Årsaken er de trafikale utfordringene som kan ramme Nesttun i forbindelse med den videre utbyggingen av Bybanen, sier Per Vold, markedsansvarlig for Flybussen i Bergen.

Flybussens nye trasé går gjennom Fjøsangerveien, og langs hele sjølinjen til Lagunen. Den nye traseen vil redusere reisetiden mellom sentrum og flyplassen med seks til åtte minutter. Vold tror endringen blir godt mottatt.

  • Åtti prosent av våre passasjerer reiser mellom Flesland og sentrum. Markedsundersøkelser viser at de reisende ønsker kortere reisetid enn i dag. Ulempen er at stoppstedene mellom Minde Alle og Skjold skole faller bort, sier han.

Fra førstkommende mandag bytter dessuten Kystbussen holdeplass på Nesttun. Kystbussen dropper da å kjøre innom terminalen på Nesttun, og stopper heller i Nesttunveien.

  • Kystbussen har de siste månedene hatt store problemer med å komme inn og ut av terminalen. For enkelte avganger har det resultert i problemer med å nå fergen på Halhjem. Vi regner med at problemet forsterkes når Bybanen begynner å gå. Derfor flytter vi, sier Per Vold.