Hver eneste dag reiser 2300 passasjerer fra Flesland over fjellet til Gardermoen, og omtrent like mange motsatt vei. Med 1,6 millioner passasjerer årlig er ruten Bergen – Oslo blant Europas ti mest trafikkerte innenriksruter, til tross for at begge byene er småsteder i forhold til europeiske metropoler. Ruten har vært i stadig vekst, frem til i år.

SAS knuser NSB

– Generelt reiser nordmenn dobbelt så mye med fly innenriks som det man gjør i Sverige eller sammenliknbare land i Europa, sier professor og luftfartsekspert Frode Steen ved NHH.

I Tyskland er det for eksempel kun én rute (München – Hamburg) med et passasjertall på høyde med Bergen – Oslo.

Selv om NSB kan melde om økende passasjertall på togtrafikken, er de lillebror når det gjelder langdistansetrafikk.

Bergensbanen hadde 750.000 passasjerer på tellepunkt Finse i fjor. Men det er begge veier, og NSB anslår at kun en fjerdedel av passasjerene reiste hele strekningen. Det gir bare 257 daglige passasjerer hver vei i snitt, en niendedel av antallet flypassasjerer.

Til Stavanger går det ikke tog, men busser og Flaggruten. Sistnevnte er imidlertid nesten utradert som transportåre mellom Vestlandets to største byer. Kun 5800 passasjerer tok båtturen hele veien i fjor, opplyser Tide. Kystbussen har de siste årene ligget på over 500.000 passasjerer, men det er inkludert av— og påstigende underveis.

Dermed er fly også vanligste kollektive reisevei mellom Bergen og Stavanger. Over 900 fløy til Sola fra Flesland hver dag i fjor.

Tror ikke på klimaavgift

– Norge har dårlige vei- og baneforbindelser og lange avstander mellom byene. Da er det vanskelig å hindre at folk velger fly som transportmåte. Tidskostnaden blir veldig høy ellers, mener Steen.

– Men fly er jo ofte vel så billig som andre reisemåter. Kan en klimaavgift på fly bidra til at folk heller velger tog og buss?

– Nei, da må i tilfelle prisene mangedobles. For bedrifter koster det gjerne 2500 kroner å ha en ansatt én dag. Da ønsker de ikke å kaste bort den tiden til reise, sier Steen.

Han tror kun lyntog eller skikkelige motorveier kan konkurrere med fly.

– Dersom politikerne virkelig ønsker å få ned antall flyreiser, må de satse på noen få strekninger i Sør-Norge der det er mulig å tenke seg attraktive alternativer. Først da er det mulig å virkelig gjøre forskjell, sier han.