Navnet Sandviksflaket kan få et nytt innhold dersom Magnus Stangeland og de andre eierne av selskapet Belma får det som de vil. Planen er å fortøye en 60 meter lang lekter ytterst på Kristiansholm. Den skal fungere som midlertidig landingsplass for helikoptre. Ved siden av blir det båtgarasje og marina.

Etter et møte i september der både Stangeland og havnedirektør Gunvald Isaksen var til stede, fikk Belma tillatelse til å sette opp anlegget — trodde de.

— Vi har tillatelse. Lekteren er ikke ferdig bygget ennå, men den kommer snart på plass, forsikrer Stangeland.

Nå viser det seg at naboprotester kan torpedere planene. Isaksen avviser at havnevesenet har gitt grønt lys.

— Vi har gitt en tillatelse ut ifra havne- og farvannsloven. Men i tillegg er vi grunneier. Belma må levere ny søknad, og vi må sende den ut på høring til naboene, sier Isaksen.

Dessuten må planene behandles som en vanlig byggesak av Bergen kommune. Da vil det estetiske og hensynet til øvrig bebyggelse bli vektlagt.

Naboprotester

Begge bedriftene som grenser opp til sjøflyhavnen har protestert.

— Lekteren skal fortøyes langs kaien vi bruker til våre fartøy. Nå har vi gitt beskjed til havnevesenet: De må velge om de vil ha oss som leietakere eller disse helikoptrene, sier Hans Jacob Faye, daglig leder i dykkerfirmaet IMC Diving.

Han er dessuten oppgitt over at all trafikk til og fra helikopterbasen må passere gjennom IMC sitt område.

Administrerende direktør Per-Erik Pedersen i Neumann Bygg har også sendt en krass klage. Han krever øyeblikkelig stans av helikopterlandingene. Firmaet er også bekymret for at den overbygde marinaen vil hindre godstrafikken og være en sikkerhetsrisiko i sterk vind.

Daglig leder Jim Heldal i Belma sier at hensikten med den nye basen er å få bedre forhold for passasjerer og ansatte. Anlegget skal benyttes av Fonnafly, og et av markedene er cruiseturister som vil sightseeing fra luften.

— Vi mener at dette blir et positivt innslag i Bergen. Ellers hadde vi ikke fått landingstillatelse, sier han, og lover å gå i dialog med nabobedriftene.

- Styggedom

Luftfartstilsynet har gitt Fonnafly konsesjon på opptil 50 landinger og avganger med helikopter i uken og rundt 800 per år. Den nye lekteren vil ikke endre konsesjonen. Men Ketil Normann Sørensen, som bor i Amalie Skrams vei, vil helst ha vekk hele helikoptertrafikken.

— Det er en styggedom. Det har til tider vært fryktelig støyende. Vi må lukke alle vinduer og kan ikke sitte på terrassen. Sjøfly er en ting, de glir forbi, men helikoptrene bråker voldsomt, sier han.

Daglig leder Jostein Nerhus i Fonnafly avviser påstandene.

— Støymålinger viser at helikopterduren ikke er verre enn lydene fra biltrafikken. Dessuten bruker vi nå en innflygingsrute som ikke går over bebyggelsen, kun over Byfjorden.

PÅ GYNGENDE GRUNN: Lekteren med helikopterlandingsplass og hangar villigge innenfor moloen på Kristiansholm i Bergen. Båtgarasjen med overbygdeplasser bidrar til å stabilisere lekteren, forteller daglig leder Jim Heldal.ILLUSTRASJON: Belma AS
KAMP MOT ROTORBLAD: Daglig leder Hans Jacob Faye i IMC Diving vil stanse helikopterlekteren. ¿ Den vil skape store problemer for driften vår. Jeg skjønner ikke hvordan det skal gå, sier han.
Sunde, Helge