De omstridte nybyggene i Svartediksveien er ikke bare rivningstruet. Lenge før rivningsvedtaket var fattet, ble nybyggene sjekket av kommunens etat for byggesak og private planer.

Mangler boder

Ifølge tilsynsrapporten er det mye å utsette på leilighetsblokkene. Her er noe av det etaten slår ned på:

  • Sportsbodene er for små. Regelverket sier at leilighetsbygg skal har fem kvadratmeter oppbevaringsplass for blant annet sykler og sportsutstyr. Kommunen aksepterer ikke at takhøyden er fire meter og at utstyret dermed kan stables i to høyder.
  • I en toroms leilighet som ble undersøkt er soverommet for lite. Boligen manglet dessuten innvendig bod eller alternativt to lø pemeter ekstra skapplass.
  • I en treroms leilighet var innvendig bod gjort om til vaskerom. Kommunen regner med at flere leiligheter har samme løsning.
  • Fasadene er ikke i tråd med innsendte tegninger. Balkonger har få tt søyler til terreng, det er bygget tre ekstra balkonger, vinduer er fjernet og endret.— Er besvart

I et brev fra Ole Rakner blir kommunens innvendinger avvist punkt for punkt. Rakner hevder blant annet at kommunen muntlig har godkjent å regne bodplassen i to plan.

Når det gjelder boden som ble vaskerom, mener Rakner at beboerne selv kan velge hvor de vil plassere vaskemaskinen. Boden har fått vann og sluk.

Etat for byggesak og private planer hadde gitt Rakner frist til 10. mai med å sende ny søknad, der tegninger stemmer med ferdig bygg. I mellomtiden har komiteen fattet rivningsvedtaket.

— Dette innbærer en ny situasjon, som vil ha betydning for etatens videre oppfølging, skriver ingeniør Øystein Rambjørg i en e-post.

I dag skal Ole Rakner møte byråd Lisbeth Iversen og diskutere rivningsvedtaket. Komiteen krevet deler av bygget revet, fordi utbyggingen totalt er for stor. Rakner hevder utnyttelsesgraden er i tråd med kommunedelplanen.